Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Matavimų prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įrangos pirkimas atviro konkurso būdu (paskelbta 2009-01-14 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 3. Viešojo pirkimo Nr. 72338)

 

Matavimų prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įrangos pirkimas atviro konkurso būdu (paskelbta 2009-01-14 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 3. Viešojo pirkimo Nr. 72338)

 

Pirkimas vykdomas įgaliotosios organizacijos Aplinkos apsaugos agentūros pagal Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 14 straipsnį ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2008 m. gruodžio 18 d. įgaliojimą Nr. (2.23)- B7-1536.

 

Perkančioji organizacija numato įsigyti naują, neeksploatuotą matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įrangą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Prekių tiekimo sutartis bus pasirašoma su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri yra PVM mokėtoja.

 

Viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Konkurso sąlygų (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009-03-02 įsakymo Nr. AV-38 redakcija) 11.3. punktu 2009 m. birželio 9 d. patvirtino atviro konkurso „Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įranga“ 2, 5, 6, 9, 10 dalių preliminarias eiles.

 

 

Viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Konkurso sąlygų (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009-03-02 įsakymo Nr. AV-38 redakcija) 11.3. punktu 2009 m. birželio 12 d. patvirtino atviro konkurso „Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įranga“ 3, 7, 8 dalių preliminarias eiles.

 

Informuojame, kad Viešojo pirkimo komisija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies, 27 2 ir 3 dalių nuostatų pažeidimo (Viešųjų pirkimų tarnybos 2009-06-18 raštas Nr. 4S-2033), priėmė sprendimą nutraukti atviro konkurso „Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įranga“ pirmos dalies pirkimo procedūras.

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisija 2009 m. birželis 25 d. priėmė nutarimą tenkinti UAB „Ardeola“ pretenziją „Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įranga“ 4 pirkimo dalies, panaikinti sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę „Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įranga“ 4 pirkimo dalies ir kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutraukti atviro konkurso „Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įranga“ 4 pirkimo dalies pirkimo procedūras.

 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojimu (2009 m. liepos 29 d. raštas Nr.4S-2526) 2009 m. rugpjūčio 11 d. Viešojo pirkimo komisija priėmė protokolinį nutarimą  nutraukti  atviro konkurso "Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įranga" (pirkimo numeris 72338) pirkimo objekto  4 dalies "Prietaisai vandens tyrimams atlikti" pirkimo procedūras.

 

 

Priedai: