Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimų, įvertinimo, prognozės bei antropogeninės taršos lygių ir kritinių apkrovų ekosistemoms vertinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 110544)

 

Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimų, įvertinimo, prognozės bei antropogeninės taršos lygių ir kritinių apkrovų ekosistemoms vertinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 110544)

Perkamos išmetamų į atmosferą teršalų tyrimų, įvertinimo, prognozėsbei antropogeninės taršos lygių ir kritinių apkrovų ekosistemoms vertinimo paslaugos. Numatoma pirkimo vertė be PVM – 123 966,94 Lt.

 

Pasiūlymo pateikimo ir vokų plėšimo data - 2011 m. rugsėjo 14 d 10:00 val.

 

Priedai: