Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Įrangos, reikalingos Aplinkos apsaugos agentūros ir Gamtos tyrimų centro laboratorijoms ekotoksiškumo tyrimams atlikti, įsigijimas (Nr. 104501)

 

Įrangos, reikalingos Aplinkos apsaugos agentūros ir Gamtos tyrimų centro laboratorijoms ekotoksiškumo tyrimams atlikti, įsigijimas (Nr. 104501)

Aplinkos apsaugos agentūra numato įsigyti naują, neeksploatuotą įrangą, reikalingą Aplinkos apsaugos agentūros ir Gamtos tyrimų centro laboratorijoms ekotoksiškumo tyrimams atlikti.

Pirkimas skirstomas į 5 dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą  pirkimo sutartį. Tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai po vieną  pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms  pirkimo dalims.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Priedai: