Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Ekotoksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų parengimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 98400)

 

Ekotoksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų parengimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 98400)

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Priedai: