Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 136775)

 

Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 136775)

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama projektą Nr. VP3-1.4-AM-01-V-01-004 „Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“, numato įsigyti upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo paslaugas.

 

Pasiūlymus dėl paskelbto Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo paslaugų viešojo pirkimo (Nr. 136775)  galima teikti iki 2013 m. birželio 20 d. 10:00 val.

 

Informacija apie pirkimą

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita