Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos viešasis pirkimas (Nr. 120438)

 

Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos viešasis pirkimas (Nr. 120438)

Pirkimas vykdomas įgyvendinant “Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Informuojame, kad buvo nukeltas pasiūlymų pateikimo ir vokų su pasiūlymais plėšimo terminas.
Vokų su pasiūlymais plėšimo terminas - 2012 m. gegužės 31 d. 10 val. 00 min.

 

Priedai: