Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Praeivių žuvų būklės tyrimų Lietuvos upėse paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 107031)

 

Praeivių žuvų būklės tyrimų Lietuvos upėse paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 107031)

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai“ (Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-010), numato įsigyti praeivių žuvų būklės tyrimų Lietuvos upėse paslaugas.


Paslaugų įgyvendinimo tikslas - įvertinti lašišų ir šlakių populiacijų būklę Lietuvos upėse bei lašišos ir šlakio jauniklių populiacines charakteristikas, migracijos intensyvumą, nustatyti rituolių produkciją, neršto bei veisimo efektyvumą modelinėse upėse.

 

Priedai: