Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Prietaisų vandens tyrimams atlikti viešasis pirkimas (Nr. 80003)

 

Prietaisų vandens tyrimams atlikti viešasis pirkimas (Nr. 80003)

 

Pirkimas vykdomas įgaliotosios organizacijos Aplinkos apsaugos agentūros pagal Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 14 straipsnį ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2008 m. gruodžio 18 d. įgaliojimą Nr. (2.23)- B7-1536.

Perkančioji organizacija numato įsigyti naują, neeksploatuotą matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įrangą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Prekių tiekimo sutartis bus pasirašoma su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri yra PVM mokėtoja.

2009 m. gruodžio 2 d. įvyko atviro konkurso „Prietaisų vandens tyrimams atlikti viešasis pirkimas“ vokų atplėšimo procedūros.

Informuojame, kad šiuo metu vyksta atviro konkurso „Prietaisų vandens tyrimams atlikti viešojo pirkimo“ techninių procedūrų vertinimas. (2009-12-21).

 

Informuojame, kad baigėsi konkurso „Prietaisų vandens tyrimams atlikti viešojo pirkimo“ techninių procedūrų vertinimas. Viešojo pirkimo komisija 2010 m. sausio 29 d. priėmė sprendimus dėl 1 ir 2 pirkimo dalies, 3 pirkimo daliai sudarė preliminarią pasiūlymų eilę. 2010 m. vasario 11 d. patvirtino 3 pirkimo dalies preliminarią pasiūlymų eilę. Laimėję dalyviai kviečiami pasirašyti sutartį. Apie tikslią sutarties pasirašymo datą bus informuojami.

 

Informuojame, kad baigėsi pirkimas sudarytos visų dalių pirkimo sutartys.

 

Dokumentai: