Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistema“ atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemių modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 123139)

 

Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistema“ atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemių modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 123139)

Aplinkos apsaugos agentūra numato įsigyti informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistema“ atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemių modernizavimo paslaugas.

Priedai: