Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Potvynių rizikos valdymo planų parengimo paslaugų viešasis pirkimas

 

Potvynių rizikos valdymo planų parengimo paslaugų viešasis pirkimas

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama projektą „Potvynių valdymo planų parengimas“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“, numato įsigyti Potvynių rizikos valdymo planų parengimo paslaugas.

 

Pasiūlymų pateikimo terminas 2013 m. lapkricio 4 d. 10:00 val.

 

Kontaktinis asmuo:

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus

Vyriausioji specialistė

Eglė Borisevičiūtė

Tel.: 870663254

El. p.: e.boriseviciute@aaa.am.lt

 

Informacija apie pirkimą

Pirkimo ataskaita

Skelbimas apie sutarties sudarymą