Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Leidinio „Aplinkos būklė 2010. Tik faktai“ parengimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 97952)

 

Leidinio „Aplinkos būklė 2010. Tik faktai“ parengimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 97952)

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Leidinių apie aplinkos būklę, jos tendencijas ir prognozes Lietuvoje rengimas ir leidyba“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto priemonę VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Informuojame, kad yra baigtas viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų techninių duomenų ekspertinis vertinimas.

Viešojo pirkimo komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su dalyvių pasiūlymų kainomis įvyks 2011 m. sausio 21 d.

10 val. 00 val. Juozapavičiaus g. 9, 716 kab.

 

Informuojame, jog 2011 m. vasario 15 d. sudaryta viešojo pirkimo sutartis su laimėtoju VšĮ "Krašto tvarkymo projektai".

 

Priedai: