Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Azoto ir fosforo balanso ir susilaikymo skaičiavimo metodikų bei pasiūlymų vandens telkinių apkrovos teršalais skaičiavimo Lietuvos metodikai parengimo bei Lietuvos situacijos pagal parengtas metodikas įvertinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 100054)

 

Azoto ir fosforo balanso ir susilaikymo skaičiavimo metodikų bei pasiūlymų vandens telkinių apkrovos teršalais skaičiavimo Lietuvos metodikai parengimo bei Lietuvos situacijos pagal parengtas metodikas įvertinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 100054)

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-01-V priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – azoto ir fosforo balanso ir susilaikymo skaičiavimo metodikų bei pasiūlymų vandens telkinių apkrovos teršalais skaičiavimo Lietuvos metodikai parengimo bei Lietuvos situacijos pagal parengtas metodikas įvertinimo paslaugos. Numatoma pirkimo vertė be PVM – 312 066 litų.

Pirkimo tikslas - parengti azoto ir fosforo balanso skaičiavimo ir paviršinio vandens kokybės modeliavimo sistemą (arba modelį) Lietuvos teritorijai paremtą fiziniais, pasklidųjų/pusiau pasklidųjų parametrų modeliais(-iu), įvertinti Lietuvos situaciją panaudojant parengtą modeliavimo sistemą (arba modelį) bei integruoti parengtą modeliavimo sistemą (arba modelį) su kitais Agentūros vandens modeliais.

 

Priedai: