Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Kietųjų dalelių KD 2.5 analizatorių įsigijimas (Nr. 104178)

 

Kietųjų dalelių KD 2.5 analizatorių įsigijimas (Nr. 104178)

Aplinkos apsaugos agentūra numato įsigyti septynis naujus, neeksploatuotus kietųjų dalelių KD 2.5 analizatorius, reikalingus aplinkos oro kokybės monitoringo sistemų atnaujinimui ir stiprinimui, jų pristatymo, montavimo, instaliavimo, diegimo ir  kitas šių analizatorių  parengimo naudojimui, garantinio aptarnavimo paslaugas.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas ir stiprinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V-01-014 priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Priedai:

Konkurso sąlygos (DOC formatu)

Konkurso sąlygos (PDF formatu)

2011-05-10 Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo

Pirkimo procedūrų ataskaita