Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių parengimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 108804)

 

Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių parengimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 108804)

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas“, numato įsigyti potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių parengimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugas.

Pagrindinis tikslas – sudaryti prielaidas Lietuvoje iki 2015 m. gruodžio 22 d. sukurti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo sistemą, siekiant sumažinti neigiamas potvynių pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai, ir įgyvendinti reikalavimus, nustatytus Potvynių direktyvos III ir V skyriuose.

 

Priedai: