Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Patvariųjų organinių teršalų aplinkos ore ir makrofitų vandens telkiniuose tyrimų paslaugų viešojo pirkimo

 

Patvariųjų organinių teršalų aplinkos ore ir makrofitų vandens telkiniuose tyrimų paslaugų viešojo pirkimo

Aplinkos apsaugos agentūra numato įsigyti patvariųjų organinių teršalų aplinkos ore ir makrofitų vandens telkiniuose tyrimų paslaugas. Numatoma viešojo pirkimo vertė (3 dalių) iš viso: 429 669,42 litai be PVM.

 

Priedai:

Konkurso sąlygos

Pirkimo ataskaita