Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > AIVIKS

 

AIVIKS

Projekto "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" viešinimo tinklalapis 

 

Seminaras "Aplinkos informacinė sistema (AIVIKS). Nuo nacionalinės link europinės sistemos (NAIS – SEIS)."

 

"Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" viešųjų pirkimų informacija

 

Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninė priežiūra viešųjų pirkimų informacija

 

IS AIVIKS specifikacija (IVPK 2011-06-29, IS-159S).

 


AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA

 

Vidinių naudotojų instrukcija (su paveikslėliais)

 

(atnaujinta 2012 09 07 (12 dalis)

(atnaujinta 2012 09 10 (4,7,12 dalys)

(atnaujinta 2012 09 11 (10, 19 dalys)

(atnaujinta 20 12 09 13  (XVIII 2 dalys ):

 

Mokymų_medžiaga_MOK_I_01.Valstybinio_vandens_monitoringo_duomenų_tvarkymas
Mokymų_medžiaga_MOK_II_02.Vandens_telkinių_būklės_duomenų_vertinimas
Mokymų_medžiaga_MOK_III_04.Vandens_naudojimo_apskaitos_duomenų_tvarkymas
Mokymų_medžiaga_MOK_IV_05.Upių_baseinų_rajonų_duomenų_tvarkymas
Mokymų_medžiaga_MOK_V_06.Nuotekų_surinkimo_aglomeracijose_apskaitos_duomenų_tvarkymas
Mokymų_medžiaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenų_tvarkymas
Mokymų_medžiaga_MOK_VII_08.Oro_taršos_modeliavimo_duomenų_tvarkymas

Mokymų_medžiaga_MOK_VIII_10.Oro_taršos_apskaitos_duomenų_tvarkymas

Mokymų_medžiaga_MOK_IX_12.Aplinkos_oro_tarsos_šaltinių_ir_jų_išmetamų_teršalų_inventorizacijos_duomenų_tvarkymas

Mokymų_medžiaga_MOK_X_14.Atliekų_tvarkymo_apskaitos_duomenų_tvarkymas
Mokymų_medžiaga_MOK_XI_15.Cheminių_medžiagų_ir_preparatų_duomenų_tvarkymas

Mokymu_medziaga_MOK_XII_16. Meginiu_ir_tyrimu_rezultatu_suvedimas(Laboratorijos_II gr.)
Mokymų_medžiaga_MOK_XIV_17.Radiologijos_monitoringo_ir_ankstyvojo_perspėjimo_duomenų_tvarkymas

Mokymų_medžiaga_MOK_XV_19.Išleidžiamų_ir_perduodamų_teršalu_ir_duomenu_tvarkymas
Mokymų_medžiaga_MOK_XVI_20.Ūkio_subjektųu_aplinkos_monitoringo_duomenų_tvarkymas
Mokymų_medžiaga_MOK_XVII_22.Sistemos_administravimas
Mokymų_medžiaga_MOK_XVIII_Ataskaitų_kūrimas_su_analitinemis_priemonemis (BI dalis)

Mokymų_medžiaga_MOK_XVIII_BI_Publisher_sistemos_ataskaitu_tvarkymas (PUBLISHER dalis)

Mokymų_medžiaga_MOK_XIX_BI_sistemos_administravimas

Mokymų_medžiaga_MOK_XX_Turinio_tvarkymas_ir_forumo_administravimas
Mokymų_medžiaga_MOK_XXI_Turinio_administravimas
Mokymų_medžiaga_MOK_XXII_Portalo_administravimas
Mokymų_medžiaga_MOK_XXIII_Žemėlapių_naršyklė

Mokymų_medžiaga_MOK.Žemėlapių_naršyklės_administravimas

 

2013-03-08

Apie IS "AIVIKS"

 

2010-12-22

Lithuanian EPA has initiated the project "Development of Electronic Services for Environmental Information".