Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 85642)

 

Preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 85642)

Aplinkos apsaugos agentūra numato pirkti preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo Nemuno,Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose  paslaugas.

Perkamos paslaugos – preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose, tinkamo mastelio žemėlapių su preliminariai išskirtomis teritorijomis, kuriose yra didelė potvynių grėsmė ir rizika parengimas, preliminarių upių baseinų ir pakrantės teritorijos žemėlapių, kuriuose nurodoma topografija ir žemės naudojimas parengimas, techninės užduoties potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių parengimui parengimas.

 

Nutrauktos pirkimo procedūros, kadangi nei vienas dalyvis neatitiko kvalifikacinių reikalavimų.

 

Priedai: