Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Leidiniai ir ataskaitos > Internetinis leidinys "Aplinkos būklė 2009. Tik faktai" > Kompleksinis poveikis aplinkai

 

Kompleksinis poveikis aplinkai

6.1.  Ypatingų ekologinių situacijų ir avarijų skaičius.   APKROVA
6.2.  Piniginių lėšų srautai pagal atskiras programas.   APKROVA
6.3.  Atlikta atrankų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo.   VEIKIANTI JĖGA
6.4.  Priimta sprendimų dėl veiklos leistinumo.   VEIKIANTI JĖGA

 

<Į titulinį psl.>

 

 

6.1.  Ypatingų ekologinių situacijų ir avarijų skaičius. APKROVA

 

Registruotos ekstremalios situacijos, avarijos ir gaisrai atvirose teritorijose 2002-2009 m

 

1) Registruotos ekstremalios situacijos, avarijos ir gaisrai atvirose teritorijose 2002-2009 m.

 

Registruotos ekstremalios situacijos ir avarijos atskiruose regionuose 2009 m.

 

2) Registruotos ekstremalios situacijos ir avarijos atskiruose regionuose 2009 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2009 m. įvyko kelios didelės ekologinės avarijos, dviems atvejais aplinka buvo teršiama naftos produktais, kartą cheminėmis medžiagomis (į aplinką pateko apie 25 m3 skystų azoto trąšų), Šilutėje į miesto nuotekų valymo įrenginius pateko didelės koncentracijos teršiančių medžiagų, todėl sutriko įrenginių veikla ir nevalytos nuotekos buvo leidžiamos į Šyšos upę. Nuo 2002 m. stebima gaisrų mažėjimo tendencija, o registruotų avarijų skaičius svyruoja nežymiai.

2009 m. Didžiausias registruotų avarijų skaičius buvo Vilniaus regione, kituose dviejuose didžiuosiuose Lietuvos regionuose (Klaipėdoje ir Kaune) užregistruota perpus mažiau avarijų.

 

Ypatingų ekologinių situacijų ir avarijų skaičius

Metai

Registruotų ekstremalių situacijų skaičius

Registruotų avarijų skaičius

Užregistruotų gaisrų atvirose teritorijose skaičius

2002

35

133

924

2003

24

108

885

2004

15

111

955

2005

11

98

452

2006

9

107

1556

2007

5

115

324

2008

4

104

127

2009

4

115

265

 

 

Ypatingų ekologinių situacijų ir avarijų skaičius atskiruose regionuose

Regionai

Registruotų ekstremalių situacijų skaičius

Registruotų avarijų skaičius

Alytaus

 

1

Kauno

 

11

Klaipėdos

1

16

Marijampolės

 

3

Panevėžio

3

25

Šiaulių

 

23

Utenos

 

6

Vilniaus

 

30

 

<Į pradžią>

 

 

6.2.  Piniginių lėšų srautai pagal atskiras programas. APKROVA

 

Piniginių lėšų srautai pagal atskiras programas 2002-2009 m.

 

Piniginių lėšų srautai pagal atskiras programas 2002-2009 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos ministerija

 

     Nuo 2003 m. Aplinkos apsaugos rėmimo programai (AARP) surenkamų lėšų kiekis didėja. Tam turi įtakos ne tik aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų skaičiaus pokyčiai, bet ir baudų už aplinkos taršą augimas bei pagerėjusi aplinkos apsaugos inspektorių veikla.

    Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos (SAARP) įplaukos 2004-2009 m. mažai svyravo ir siekė apie 30 mln. lt. Nuo 2009 m. sausio 1 d. į SAARP įskaitoma 10% mokesčio už valstybinius gamtos išteklius.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) įplaukos 2009 m. siekė 11,6 mln. lt. Dėl ekonominės situacijos LR Seimui patikslinus 2009 m. valstybės biudžetą, asignavimai LAAIF sumažinti iki 5,68 mln. lt., 5,89 mln. lt buvo perskirstyti valstybės reikmėms.

    Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis yra ekonominė priemonė, paremta principu „teršėjas moka“, kuri skirta skatinti ūkio subjektus efektyviau tvarkyti gamybos proceso metu susidarančias atliekas, diegti pažangesnes gamybos technologijas. 2009 m. piniginės įplaukos Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo (GPAT) programai įgyvendinti sumažėjo apie 26%, t. y. apie 5 mln. lt lyginant su 2008 m. gautomis lėšomis. Tai rodo, kad sutvarkomas didesnis kiekis atliekų, bei sumokama mažesnė dalis mokesčio. 2009 m. į GPAT programą įplaukė 13,96 tūkst. lt. Dėl ekonominės situacijos LR Seimui patikslinus 2009 m. valstybės biudžetą, asignavimai GPAT programai sumažinti iki 0 lt, šias lėšas perskirstant valstybės reikmėms.

 

Piniginių lėšų srautai pagal atskiras programas mln. lt.

Lėšų gavėjas/Metai

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SAARP

21,900

26,400

28,500

31,270

30,630

29,267

31,753

31,760

LAAIF

9,390

11,310

12,210

13,400

13,130

12,379

13,424

11,570

AARP

5,900

4,600

5,500

7,300

8,700

8,200

8,500

11,420

GPAT

0,000

0,000

8,280

8,940

6,830

14,290

18,930

13,960

 

 

<Į pradžią>

 

 

6.3.  Atlikta atrankų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo. VEIKIANTI JĖGA

 

Planuojamų ūkinių veiklų, kurioms atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo skaičius 2001-2009 m.

 

Planuojamų ūkinių veiklų, kurioms atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo skaičius 2001-2009 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos ministerija

 

    Poveikio aplinkai vertinimo proceso metu turi būti vertinamas ne bet koks, o reikšmingas poveikis aplinkai todėl vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos mastą, vietos ypatumus, atsakinga institucija sprendžia, ar planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

    Planuojamų ūkinių veiklų, kurioms atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, skaičius pastaruosius metus mažai kinta. Dažniausiai tokia veikla buvo nedidelės apimties ir negalėjo sukelti reikšmingo poveikio aplinkai, todėl po atrankos procedūros buvo rengiama projekto aplinkos apsaugos dalis, o kai kuriais atvejais buvo atliekama ir atskira visuomenės sveikatai vertinimo procedūra.

 

Atliktas atrankų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo skaičius

 

Metai

Viso

Privalomas PAV

Neprivalomas PAV

2001

150

41

109

2002

209

35

158

2003

224

38

186

2004

422

48

374

2005

713

29

684

2006

624

32

592

2007

666

27

639

2008

1038

43

996

2009

1013

34

979

 

 

<Į pradžią>

 

 

6.4.  Priimta sprendimų dėl veiklos leistinumo. VEIKIANTI JĖGA

 

Priimtas sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos, kuriai privalomas poveikio aplinkai vertinimas skaičius 2001-2009 m.

 

Priimtas sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos, kuriai privalomas poveikio aplinkai vertinimas skaičius 2001-2009 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos ministerija

 

    Poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliekamos siekiant užtikrinti aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų laikymąsi, rasti palankius aplinkai, visuomenei, veiklos vykdytojui ir kitiems poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviams sprendimus. Užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta ankstyviausio veiklos planavimo metu, ne tik taikant techninio pobūdžio poveikį mažinančias priemones, bet ir numatant kompleksines neigiamo poveikio prevencijos priemones.

    Šis rodiklis parodo, kad 2009 metais šalyje palyginus su 2008 metais planuota perpus mažiau sudėtingesnių ūkinių veiklų, kurioms buvo atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

 

Priimta sprendimų dėl veiklos leistinumo

 

Metai

Viso

Leistina veikla

Neleistina veikla

2001

23

22

1

2002

26

25

1

2003

34

34

0

2004

33

32

1

2005

38

38

0

2006

45

45

0

2007

55

55

0

2008

68

63

5

2009

30

30

0

 

 

<Į pradžią>