Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Leidiniai ir ataskaitos > Internetinis leidinys "Aplinkos būklė 2009. Tik faktai" > Klimato elementų pokyčiai Lietuvoje

 

Klimato elementų pokyčiai Lietuvoje

 

1.1.    Bendroji saulės spinduliuotė. BŪKLĖ
1.2.    Saulės spindėjimo trukmė. BŪKLĖ
1.3.    Ultravioletinė saulės spinduliuotė. BŪKLĖ
1.4.    Bendras ozono kiekis. BŪKLĖ
1.5.    Oro temperatūra. BŪKLĖ
1.6.    Kritulių kiekis. BŪKLĖ
1.7.    Paviršinio vandens nuotėkis. BŪKLĖ
1.8.    Vandens ir oro temperatūra Kuršių mariose ir Baltijos jūroje. BŪKLĖ

1.9.    Maksimalus vėjo greitis Lietuvos pajūryje. BŪKLĖ

 

<Į pradinį psl.>

 

1.1   Bendroji saulės spinduliuotė. BŪKLĖ

 

Bendroji saulės spinduliuotė 2009 m. ir 1961-1990 m. vidurkis

 

Bendroji saulės spinduliuotė 2009 m. ir 1961-1990 m. vidurkis

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

 

     2009 m. bendroji saulės spinduliuotė Kaune sudarė 3823 MJ/m2 ir buvo 7% didesnė, nei klimatinė norma (daugiametis (1961-1990 m.) vidurkis). Ypač ženkliai išsiskyrė balandžio mėnuo, kuomet bendroji saulės spinduliuotė viršijo vidutinę daugiametę net 41%. Be to, rugsėjo mėnesį spinduliuotė Kaune buvo 24% didesnė už daugiametę, o Šilutėje rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais ji 21-22% viršijo daugiametę. Mažiausia bendroji spinduliuotė Kaune buvo2009 m. kovo mėnesį ir tesiekė 83% 1961-1990 m. vidurkio, Šilutėje mažiausia spinduliuotė buvo lapkričio mėnesį – 91%.

      Bendroji saulės spinduliuotė yra santykinis dydis, parodantis kokia dalis žemės paviršių pasiekiančios tiesioginės ir išsklaidytosios spinduliuotės tenka vienam ploto vienetui. Ji yra pagrindinis Žemės paviršiuje ir atmosferoje vykstančių procesų energijos šaltinis.

 

Bendroji saulės spinduliuotė MJ/m2

 

Mėnuo/stotis

Kaunas,

1961-1990 m.

Kaunas,

2009 m.

Šilutė,

1961-1990 m.

Šilutė,

2009 m.

01

60

63

55

58

02

125

132

107

117

03

265

219

241

227

04

386

542

386

542

05

567

613

558

646

06

591

502

601

561

07

566

603

561

643

08

475

565

448

541

09

293

363

277

338

10

152

129

141

n. d.

11

59

58

58

53

12

38

34

33

35

                        *spalio 12-25 d. dėl ryšių gedimo nebuvo vykdoma duomenų registracija.

 

<Į pradžią>

 

 

1.2   Saulės spindėjimo trukmė. BŪKLĖ

 

 

Saulės spindėjimo trukmė.

 

Saulės spindėjimo trukmė 2008 m. ir 1961-1990 m. vidurkis

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

 

     2009 m. saulė vidutiniškai spindėjo 1910 valandų – 128 valandas ilgiau už klimato normą (1782 valandos). Žiemą ir pavasarį ji buvo gerokai mažesnė už daugiamečius vidurkius, tai nulėmė vyraujančios oro masės ir didelis debesuotumas. Tačiau jau balandžio mėnesį didesnėje šalies dalyje saulė spindėjo vidutiniškai 100 valandų ilgiau nei daugiametis vidurkis. Gegužę saulė spindėjo 20-30 valandų ilgiau, birželį – apie 30 valandų trumpiau, nei klimato norma. Tokius orus lemdavo Atlanto ciklonai. Liepą, rugpjūtį ir rugsėjį saulės spindėjimo trukmė buvo 40-60 valandų ilgesnė už daugiametį vidurkį. Šiais mėnesiais Lietuvoje orams daugiausia įtakos turėjo aukštesnio slėgio laukai, kurie ir nulėmė giedras dienas. Nuo spalio mėnesio daugelyje rajonų saulės spindėjimo trukmė buvo mažesnė už klimato normą. Beveik visą spalį ir lapkričio antrąją pusę orus lemdavo ciklonai arba žemesnio slėgio laukai, ilgai tvyrodavo rūkai.

 

Saulės spindėjimo trukmė valandomis

 

Metai/Mėnesiai

2009 m.

1961-1990 m.

01

42

38

02

50

67

03

82

126

04

299

178

05

289

258

06

208

276

07

291

264

08

304

242

09

213

163

10

81

100

11

33

41

12

17

29

 

<Į pradžią>


 

1.3   Ultravioletinė saulės spinduliuotė. BŪKLĖ

 

Ultravioletinė saulės spinduliuotė.

 

Vidutinė ir maksimali mėnesio ultravioletinė saulės spinduliuotė (bangos ilgis 280-315 nm) 2009 m.

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

 

     Vidutinė 2009 m. ultravioletinė saulės spinduliuotė Kaune buvo 0,297 MED/h, Palangoje – 0,302 MED/h ( MED – minimali eriteminė dozė – tai ultravioletinės saulės spinduliuotės dozė, sukelianti pastebimą visiškai baltos odos paraudimą). Pastaraisiais metais pastebima šios spinduliuotės intensyvumo didėjimo tendencija. Lyginant su daugiamečiais vidurkiais, 2009 m. Vidurio Lietuvoje Kauno meteorologijos stotis) ji buvo apie 16%, Vakarų Lietuvoje (Palangos aviacinės meteorologijos stotis) apie 19% didesnė. Vakarų Lietuvoje šios spinduliuotės vidutinės mėnesio reikšmės balandžio-liepos mėnesiais labai nedaug – 0,05 MED/h buvo didesnės nei Kaune. Kitais mėnesiais – Vidurio Lietuvoje apie 0,02 MED/h buvo didesnė nei šalies vakaruose. Tačiau aukščiausios spinduliuotės reikšmės Palangoje buvo 0,179 MED/h didesnės nei Kaune.

     Ultravioletinės saulės spinduliuotės indeksas dažniausiai buvo aukštas. Gegužės-rugpjūčio mėnesiais Kaune buvo 57, Palangoje 73 atvejai, kai šio indekso reikšmės siekė 6-7 punktus (t. y. buvo aukštos). Maksimali reikšmė Kaune užregistruota birželio 19 d. ir siekė 9,2 punkto (labai aukšta).

 

Ultravioletinė saulės spinduliuotė (bangos ilgis 280-315 nm) 2009 m. vidutinė ir maksimali mėnesio, MED/h


Mėnesiai/Stotis

Kaunas, maksimali

Kaunas, vidutinė

Palanga, maksimali

Palanga, vidutinė

01

0,262

0,025

0,194

0,015

02

0,709

0,065

0,523

0,042

03

1,348

0,141

1,100

0,121

04

2,440

0,443

2,440

0,468

05

3,373

0,608

3,555

0,636

06

3,927

0,570

3,748

0,661

07

3,806

0,653

3,484

0,709

08

3,214

0,589

3,047

0,553

09

2,483

0,338

2,452

0,296

10

1,147

0,087

1,061

0,089

11

0,432

0,031

0,382

0,024

12

0,134

0,013

0,129

0,009

 

<Į pradžią>

 

 

1.4   Bendras ozono kiekis. BŪKLĖ

 

Bendras ozono kiekis.

 

Bendras ozono kiekis 2009 m. ir 1993-2002 m. vidurkis

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

 

     Vidutinis metinis ozono kiekis 2009 m. buvo 328 Dobsono vienetai ir buvo 5% didesnis nei 2008 m., tačiau 3% mažesnis nei daugiametis vidurkis. Kauno meteorologijos stoties duomenimis, didžiausias vidutinis mėnesio bendrojo ozono kiekis buvo vasario mėnesį ir siekė 400. 2009 m. absoliutus mažiausias bendras ozono kiekis – 233 Dobsono vienetai buvo išmatuotas lapkritį, o absoliutus didžiausias – 436 – kovo mėnesį.

 

Bendras ozono kiekis Dobsono vienetais

 

Mėnesiai/

Metai

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2009 m.

336

400

375

336

337

329

313

302

291

297

277

340

1993-2002 m.

333

368

380

376

368

357

338

319

310

292

290

313

 

<Į pradžią>

 

1.5   Oro temperatūra. BŪKLĖ

 

Oro temperatūra Lietuvoje 2009 m

 

1) Oro temperatūra Lietuvoje 2009 m. ir 1961-1990 m. vidurkis;

 

Oro temperatūra atskirais sezonais 2009 m.

 

2) Oro temperatūra atskirais sezonais 2009 m. ir 1961-1990 m. vidurkis

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

 

     2009 m. vidutinė oro temperatūra buvo 7,2°C – 1°C aukštesnė už klimato normą – kuri yra 6,2°C). Sausio mėnesio temperatūra buvo aukštesnė už daugiametį vidurkį net 2,6°C (-2,6°C, kai norma -5,1°C). 2009 m. pavasaris buvo šiltesnis, ypač šiltas buvo balandis, net 3°C vidutinė mėnesio temperatūra buvo aukštesnė už normą. Vasaros temperatūra buvo artima klimato normai, gerokai šiltesni orai buvo tik liepos antroje pusėje, aukščiausia temperatūra pasiekė 29-32°C, tai lėmė su pietvakarių oro masių srautais į Lietuvą plūstelėjęs tropinis karštis. Rudens laikotarpio vidutinė oro temperatūra buvo 7,8°C, t. y. 0,8°C aukštesnė už klimato normą (7,0°C) dėl šiltų rugsėjo ir lapkričio mėnesių, kai vidutinė mėnesio temperatūra buvo maždaug 2°C aukštesnė už šiems mėnesiams būdingą. Gruodžio viduryje į šalį įsiveržė arktinis šaltis. Žiemiški orai išsilaikė iki trečiojo dešimtadienio pradžios, temperatūra nukrito iki -20°C, Nidoje -14°C, po to trumpam plūstelėjo šiluma iš Europos pietvakarių, o šalčiai vėl sugrįžo paskutinėmis metų dienomis. Tačiau gruodžio mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo lygi normai -2,4°C.

 

Oro temperatūra °C:

 

           Mėnesio

Metai/Mėnuo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2009 m.

-2,6

-3,3

0,7

8,4

12,2

14,7

18,2

16,7

14,0

5,4

4,0

-2,4

1961-1990 m.

-5,1

-4,6

-0,7

5,4

11,9

15,4

16,7

16,2

11,9

7,2

2,0

-2,4

 

                                Sezono

Metai/Sezonas

Žiema (2007/2008)

Pavasaris

Vasara

Ruduo

2009 m.

-1,8

7,1

16,5

7,8

1961-1990 m.

-4,0

5,5

16,1

7,0

 

<Į pradžią>

 

1.6. Kritulių kiekis. BŪKLĖ

 

Kritulių kiekis Lietuvoje 2009 m.

 

1) Kritulių kiekis Lietuvoje 2009 m. ir 1961-1990 m. vidurkis

 

Kritulių kiekis atskirais sezonais 2009 m.

 

2) Kritulių kiekis atskirais sezonais 2009 m. ir 1961-1990 m. vidurkis

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

 

     2009 m. iškrito 721 mm kritulių, šis kiekis buvo 46 mm didesnis už 1961-1990 m. klimato normą, kuri yra 675 mm. Metų pradžioje kritulių kiekis buvo artimas normai, o pavasario laikotarpiu iškrito 94 mm kritulių, kai daugiametis vidurkis yra 131 mm. Šis laikotarpis pasižymėjo labai netolygiu kritulių kiekiu. Kovo mėnesį didesnėje šalies dalyje kritulių iškrito 1,5-2,0 karto daugiau nei klimato norma, o balandį lijo tik 3 dienas. Drėgnesnė nei įprasta buvo vasaros pradžia, bendras vasaros laikotarpio kritulių kiekis normą viršijo 1,3-1,9 karto. Visus rekordus sumušė Joninių išvakarėse prapliupusi liūtis Kėdainių rajone, kai prilijo 74 mm per šiek tiek daugiau nei 4 valandas. Rudens laikotarpiu iškrito 227 mm kritulių (norma 193 mm). Dideliu drėgnumu rudenį išsiskyrė spalio mėnuo. Didesnėje šalies dalyje kritulių iškrito 80-124 mm, Nidoje 156 mm, t. y. klimato norma viršyta 1,5-2 kartus. Pastovioji sniego danga pradėjo formuotis tik antrąjį gruodžio dešimtadienį. Paskutinę gruodžio dieną vidutinis sniego dangos storis buvo 5-15 cm, šiaurės rytiniuose rajonuose 16-22 cm, tik pajūryje ištisinės sniego dangos nebuvo.

 

Kritulių kiekis mm

 

          Mėnesio

Metai/Mėnuo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2009 m.

45

32

49

8

37

96

105

65

57

100

70

57

1961-1990 m.

42

30

37

42

52

68

79

76

68

60

65

56

 

                                 Sezono

Metai/Sezonas

Žiema (2008/2009)

Pavasaris

Vasara

Ruduo

2009 m.

127

94

266

227

1961-1990 m.

128

131

223

193


<Į pradžią>

 

 

1.7. Paviršinio vandens nuotėkis. BŪKLĖ

 

Bendras Lietuvos upių nuotėkis ir prietaka iš kitų valstybių 1978-2009 m.

1) Bendras Lietuvos upių nuotėkis ir prietaka iš kitų valstybių 1978-2009 m.

 

 

Drėgmės išgaravimas Kaune 1978-2009 m.

2) Drėgmės išgaravimas Kaune 1978-2009 m.

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

 

     Upių vandeningumas svarbus tiek ekologiniu, tiek ir ekonominių (elektros energijos gamyba, laivininkystė) požiūriu. Šis rodiklis priklauso nuo orų (kritulių kiekio, oro temperatūros), o jo ilgalaikį kitimą lemia klimato kaita. Per paskutinius kelis dešimtmečius išryškėjo upių nuotėkio mažėjimo tendencija, kuri atsirado dėl klimato šiltėjimo – šiltesni orai išgarina daugiau vandens. Lietuvoje išgaruoja vidutiniškai 68% iškritusių kritulių, tačiau matavimais nustatyta, kad pastaraisiais metais garavimas nuolat didėja, o 2009 m. jis buvo 16% didesnis už normą. Tai lėmė ir upių metų nuotėkio sumažėjimą, ryškesnį šiltuoju metų laiku, nes sumažėjo šiuo metų laiku iškrintančių kritulių kiekis (tiek pat jų padaugėjo ir šaltuoju metų laiku, todėl metinis kritulių nepasikeitė). Praėjusiais metais Lietuvos upėmis nutekėjo 21,072 km3 vandens (norma 24,895 km3), t. y. 15% mažiau už normą.

     Mažą upių vandeningumą lėmė ne tik padidėjęs išgaravimas, bet ir žemas gruntinio vandens lygis. Gruntinis vanduo sudaro nuo 40% iki 70% upių nuotėkio. Pažemėjus gruntinio vandens lygiui, pablogėja jo ryšys su upe, todėl mažiau gruntinio vandens patenka į upių vagas.

 

Paviršinio vandens nuotėkis km3/išgaravimas mm

 

Metai

Bendras nuotėkis iš Lietuvos teritorijos

Prietaka iš kitų valstybių

Išgaravimas

1978

32,60

10,53

471

1979

32,16

11,07

389

1980

37,10

11,17

293

1981

24,29

9,84

364

1982

27,52

10,10

n. d.

1983

29,76

8,74

460

1984

23,41

7,30

306

1985

30,63

9,68

346

1986

30,86

8,87

353

1987

29,07

8,50

313

1988

28,47

9,52

390

1989

29,02

9,25

407

1990

32,90

9,83

364

1991

25,34

8,45

397

1992

23,88

7,20

579

1993

28,44

8,75

431

1994

30,37

11,73

610

1995

30,00

8,48

420

1996

21,79

8,25

421

1997

22,53

7,09

399

1998

36,18

10,05

436

1999

30,58

9,97

509

2000

20,16

7,38

457

2001

25,21

6,63

457

2002

24,49

7,70

591

2003

16,80

7,01

471

2004

24,60

9,20

374

2005

24,54

9,52

465

2006

19,02

8,93

500

2007

27,21

8,66

439

2008

22,47

8,25

503

2009

21,10

9,50

511

 

<Į pradžią>

 

 

1.8. Vandens ir oro temperatūra Kuršių mariose ir Baltijos jūroje. BŪKLĖ

 

Vidutinė mėnesio vandens ir oro temperatūra

 

Vidutinė mėnesio vandens ir oro temperatūra Baltijos jūros priekrantėje bei Kuršių mariose 2009 m. ir 1961-1990 m. vidurkis

Duomenų šaltinis: Jūrinių tyrimų centras

 

     Klaipėdoje 2009 m. vidutinė metinė oro temperatūra 8,1°C ir buvo 1,07°C aukštesnė už klimatinę normą, kuri yra 7,0°C. Oro temperatūra visus metus buvo aukštesnė nei daugiametis vidurkis, tik spalio ir gruodžio mėnesiai išsiskyrė žemesne temperatūra.

     Nidos hidrometeorologinio posto duomenimis 22 metus iš eilės Kuršių marių vandens temperatūra aukštesnė už klimato normą. Vidutinė metinė temperatūra buvo 9,6°C, o tai yra 1,1°C aukštesnė nei daugiametis vidurkis. Baltijos jūroje, ties Nida vidutinė metinė vandens temperatūra kranto zonoje buvo 9,1°C. Vasarą vidutinė mėnesio vandens temperatūra neviršijo 20°C, tik liepą atskiromis dienomis vanduo įšildavo iki 22°C.

 

Vandens ir oro temperatūra Kuršių mariose ir Baltijos jūroje oC

 

Vertės pavadinimas/

Mėnesiai

1

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Vidutinė oro temperatūra Baltijos jūros priekrantėje (Klaipėda) 2009 m.

-0,3

-1,9

1,5

8,2

11,5

15,2

18,8

18,2

14,8

6,9

5

-0,8

Vidutinė vandens temperatūra Baltijos jūros priekrantėje (Nida) 2009 m.

1,4

0,6

2,5

6,9

11,1

14,1

18,4

18,9

16,6

10,0

6,3

2,8

Vidutinė vandens temperatūra Kuršių marių priekrantėje (Nida) 2009 m.

0,2

0,1

1,5

9,5

14,6

16,8

21,5

20,2

16,4

7,9

4,5

1,8

Vidutinė oro temperatūra Klaipėdoje 1961-1991

-2,8

-2,6

0,4

5,0

10,7

14,2

16,6

16,7

13,3

9,0

3,9

-0,1

Vidutinė vandens temperatūra Baltijos jūros pakrantėje (Nida) 1961-1990 m.

1,2

1,0

1,7

5,2

9,3

13,4

17,2

17,8

14,7

10,3

5,6

2,2

Vidutinė vandens temperatūra Kuršių marių pakrantėje (Nida) 1961-1990 m.

0,2

0,2

0,6

5,0

12,4

17,4

19,3

18,7

14,3

9,5

3,8

1,1

 

 

<Į pradžią>

 

1.9. Maksimalus vėjo greitis Lietuvos pajūryje. BŪKLĖ

 

Maksimalus vėjo greitis Lietuvos pajūryje 2009 m., 1961-1990 m. ir 1991-2008 m.

 

Maksimalus vėjo greitis Lietuvos pajūryje 2009 m., 1961-1990 m. ir 1991-2008 m.

Duomenų šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

 

    Audras pajūryje sukelia ciklonai, judėdami iš Atlanto vandenyno į rytus. Audros metu vėjo kryptis priklauso nuo ciklono judėjimo trajektorijos. 2009 m. buvo ramūs. Stipresnis nei 15 m/s vėjas pūtė 47 dienas. 1971-2008 m. laikotarpiu tokio stiprumo vėjas pūsdavo 60 dienų. 20 m/s ir stipresnis vėjas 2009 m. pūtė 4 dienas. Daugiametis vidurkis – 17 dienų per metus.

    2009 m. aktyvi cikloninė veikla buvo sausio pirmąjį dešimtadienį, kai pajūryje vakarų krypties vėjas sustiprėdavo iki 15-20 m/s. Balandžio mėnesį stipresnių nei 15 m/s vėjų nebuvo užregistruota. Gegužės-rugpjūčio mėnesiais kai kuriomis dienomis pamaryje vakarų, šiaurės vakarų vėjas pasiekdavo iki 15-19 m/s greitį. Tai atsitikdavo, kai per Baltiją iš vakarų slinkdavo ciklonai, nešdami drėgnas ir vėsias orų mases, o dieną pakilusi saulė įšildydavo žemės paviršių ir dėl konvekcijos vėjas sustiprėdavo. Nuo rugsėjo pabaigos iki spalio vidurio ciklonai suaktyvėjo. Judėdami per Skandinaviją, šiaurinę Baltiją į rytus jie sukeldavo vakarų vėjus, kurių greitis siekdavo iki 15-20 m/s. Spalio 4-5 dienomis pajūryje pūtė 22-26 m/s vėjas – kilo smarkiausia metų audra (10 balų pagal Boforto skalę). Lapkričio pradžioje rytų krypčių vėjai buvo sustiprėję iki 15-19 m/s, o mėnesio pabaigoje – vakarų, šiaurės vakarų vėjai iki 15-20 m/s.

 

Maksimalus vėjo greitis Lietuvos pajūryje m/s

 

Metai/Mėnesiai

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2009

20

15

18

13

16

16

19

18

17

26

20

17

1991-2008

32

28

28

21

20

23

32

25

25

31

32

40

1961-1990

34

30

34

26

24

25

34

26

30

40

36

35

 

<Į pradžią>