Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > 2008 metais buvo vykdomas Europos Bendrijos svarbos balinių vėžlių ir ūdrų bei invazinės rūšies - kanadinių audinių - populiacijos būklės monitoringas

 

2008 metais buvo vykdomas Europos Bendrijos svarbos balinių vėžlių ir ūdrų bei invazinės rūšies - kanadinių audinių - populiacijos būklės monitoringas

2008 metais vykdyto balinio vėžlio monitoringo metu iš viso buvo ištirtos 5 teritorijos, 38 vandens telkiniai, 5 balinių vėžlių dėtavietės. Keturiose iš penkių tirtų teritorijų buvo užregistruoti vėžliai. Balinis vėžlys

 

Vėžlių gausumas tirtuose vandens telkiniuose nebuvo didelis. Viso monitoringo metu tiriamose teritorijose buvo užregistruota 30 vėžlių. Šios rūšies nykimas siejamas su vandens buveinių sunaikinimu, fragmentacija dėl melioracijos, sausumos buveinių sunaikinimu ir vandens telkinių kokybės blogėjimu dėl intensyvios žemdirbystės, dėl neigiamo plėšrūnų bei invazinių rūšių poveikio bei tiesioginio balinių vėžlių naikinimo.

 

Balinis vėžlys

 

Ūdrų ir kanadinių audinių paplitimas buvo tiriamas registruojant vietas, kuriose rasti šių rūšių gyvenamosios veiklos pėdsakai (ekskrementai ir pėdsakai). 2008 metais Lietuvoje gyveno iki 5000 ūdrų. Tolygus ūdrų paplitimas leidžia rūšies būklę vertinti labai teigiamai.

 

Ūdra

 

Kanadinių audinių skaičius Lietuvoje 2008 m. buvo 9000 individų. Kanadinė audinė Lietuvoje yra invazinė rūšis, kuri daro neigiamą įtaką kitiems vandens pakrančių ekosistemų komponentams, todėl šios rūšies populiacija turėtų būti reguliuojama teritorijose, kur prie vandens ir sekliose pelkėtose buveinėse peri nykstantys, reti ir saugomi vandens paukščiai.

 

Kanadinė audinė

 

Daugiau apie šį tyrimą rasite čia.

Kiti, Aplikos apsaugos agentūros įvykdyti gyvosios gamtos monitoringo tyrimai.