Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (balinių vėžlių ir ūdrų), kurių apsaugai būtina steigti saugomas teritorijas, bei probleminės invazinės rūšies - kanadinės audinės-būklės įvertinimas

 

Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (balinių vėžlių ir ūdrų), kurių apsaugai būtina steigti saugomas teritorijas, bei probleminės invazinės rūšies - kanadinės audinės-būklės įvertinimas

Moksliniai tyrimai atliekami, siekiant vertinti ir prognozuoti Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (balinių vėžlių ir ūdrų), kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, ir jų buveinių būklės pokyčius bei natūralių ir antropogeninių veiksnių poveikį jiems, o taip pat probleminės invazinės rūšies - kanadinės audinės - naudojančios tas pačias buveines kaip ūdra, populiacijos ir buveinių būklės pokyčius bei paplitimą. Šios žinios leis vertinti, ar direktyva 92/43/EEB, reglamentuojanti Europos Bendrijai svarbių laukinės faunos rūšių išsaugojimo veiksmus, ypač plėtojant Europos ekologinį tinklą Natura 2000, yra efektyvi.

 

Priedai: