Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Leidiniai ir ataskaitos > Internetinis leidinys "Aplinkos būklė 2009. Tik faktai" > Atliekos

 

Atliekos

4.1.   Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui.   APKROVA

4.2.   Į vidaus rinką išleistų pakuočių kiekis, tenkantis vienam gyventojui.   APKROVA
4.3.   Surinktas pavojingų atliekų kiekis pagal atskiras jų rūšis.   APKROVA
4.4.   Aplinkos apsaugos pažeidimai atliekų sektoriuje.   APKROVA
4.5.   Surinktas gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui.   VEIKIANTI JĖGA
4.6.   Komunalinių atliekų tvarkymas.   ATSAKAS
4.7.   Pakuočių atliekų tvarkymas.   ATSAKAS
4.8.   Gamybinių atliekų tvarkymas.   ATSAKAS
4.9.   Padangų atliekų tvarkymas.  ATSAKAS
4.10.   Pavojingų atliekų tvarkymas.   ATSAKAS

4.11.   Antrinių žaliavų panaudojimas.   ATSAKAS

 

<Į titulinį psl.>

 

 

4.1.  Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui. APKROVA

 

Surinktų komunalinių atliekų kiekio, tenkančio vienam gyventojui, kaita 2004-2008 m. Lietuvoje

 

1) Surinktų komunalinių atliekų kiekio, tenkančio vienam gyventojui, kaita 2004-2008 m. Lietuvoje;

 

Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui ES šalyse 2008 m.

 

2) Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui ES šalyse 2008 m.

Duomenų šaltinis: „EUROSTAT”, Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2008 m. vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis siekė 413 kg. Palyginti su ankstesniais metais šių atliekų augimo tendencija nesikeičia, nuo 2007 m. šis kiekis išaugo 12 kg (2007 – 10, 2006 – 14 kg). Kaip ir ankstesniais metais didžiąją dalį komunalinių atliekų – 83% sudaro mišrios komunalinės atliekos, antrinės žaliavos – 6%, kitos atliekos – 10%. Nors nei vienai Europos Sąjungos valstybei nepavyksta neviršyti siektinos 300 kg ribos, Lietuvoje palyginti su kitomis šalimis vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis yra vienas mažiausių.

 

Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui Lietuvoje kg

 

Atliekos/Metai

2004

2005

2006

2007

2008

Mišrios buitinės

300

307

317

334

344

Antrinės žaliavos

25

25

23

23

26

Kitos komunalinės

41

46

50

44

42

 

 

Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui Europos Sąjungos šalyse, kg

Šalis

Kilogramai

Danija

802

Kipras

770

Airija

733

Liukemburgas

701

Malta

696

Olandija

622

Austrija

601

Vokietija

581

Ispanija

575

Jungtinė Karalystė

565

Italija

561

Prancūzija

543

Suomija

522

Švedija

515

Estija

515

Belgija

493

Portugalija

477

Bulgarija

467

Slovėnija

459

Graikija

453

Vengrija

453

Lietuva

413

Rumunija

382

Latvija

331

Slovakija

328

Lenkija

320

Čekija

306

 

 

<Į pradžią>

 


4.2.  Į vidaus rinką išleistų pakuočių kiekis, tenkantis vienam gyventojui. APKROVA

 

Pakuočių kiekis, tenkantis vienam gyventojui ES šalyse 2004-2007 m.

 

Pakuočių kiekis, tenkantis vienam gyventojui ES šalyse 2004-2007 m.

Duomenų šaltinis: Europos Komisija, „EUROSTAT“, Aplinkos apsaugos agentūra

 

    Nuo 2004 m. Lietuvoje nuolat didėjęs į vidaus rinką išleistų pakuočių kiekis per metus sumažėjo 5% – nuo 342 tūkst. t 2007 m. iki 326 tūkst. t 2008 m. Mažėjo ir į vidaus rinką išleistų pakuočių kiekis, tenkantis vienam gyventojui – 2008 m. siekė apie 98 kg, 2007 – 101, 2006 – 84, 2005 – 77, 2004 – 69 kg. Didžiausią įtaką pakuočių kiekio sumažėjimui turėjo dėl prasidėjusio ekonominio sunkmečio smukęs vartojimas. Tarp pagrindinių pakuočių medžiagų (stiklo, popieriaus/kartono, plastiko ir metalo) stiklinės pakuotės išleidimas krito labiausiai – 6% (kitų, atitinkamai, 0%, 1,5% ir 0,3%). Pagal Statistikos departamento duomenis 2008 m. spirituotų gėrimų, vyno ir fermentuotų gėrimų, kurių išpilstymui naudojamos stiklinės pakuotės, pardavimas sumažėjo 2,4%. Stikliniai buteliai, kuriuose išpilstyti alkoholiniai gėrimai, sudaro apie 70% visų į rinką išleistų stiklinių pakuočių svorio, o pastarųjų svoris bendrame visų pakuočių sraute sudaro 24%.

 

Į vidaus rinką išleistų pakuočių kiekis, tenkantis vienam gyventojui kg

 

Šalis/Metai

2004

2005

2006

2007

Airija

205

223

241

245

Liuksemburgas

204

213

222

214

Italija

209

204

207

212

Nyderlandai

197

205

211

212

Prancūzija

204

197

201

202

Vokietija

188

188

196

196

Ispanija

172

180

182

189

Danija

175

181

179

180

Jungtinė Karalystė

170

171

173

174

Portugalija

135

142

164

162

Belgija

155

158

158

158

Švedija

164

168

156

158

Austrija

134

135

141

143

Suomija

124

131

129

132

Graikija

-

96

95

94

EU15

179

182

186

186

Latvija

103

115

134

142

Estija

98

102

113

121

Slovėnija

81

84

102

-

Lietuva

69

77

84

101

Kipras

174

162

82

101

Vengrija

81

85

88

96

Čekijos Respublika

76

83

88

94

Lenkija

89

92

96

82

Rumunija

-

53

61

60

Slovakija

69

64

56

59

Bulgarija

-

67

56

41

EU 12

-

79

82

78

EU 27

-

161

165

164

Norvegija

-

-

105

108

 

<Į pradžią>

 

 

4.3.  Surinktas pavojingų atliekų kiekis pagal atskiras jų rūšis. APKROVA

 

Surinktų pavojingų atliekų kiekio pagal atskiras jų rūšis kaita 2004-2008 m.

 

Surinktų pavojingų atliekų kiekio pagal atskiras jų rūšis kaita 2004-2008 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2008 m. surinktas pavojingų atliekų kiekis, lyginant su 2007 m., padidėjo 5%. Daugiau nei 2007 m. surinkta užkrečiamų sveikatos priežiūros (35%), asbesto (56%), mišrių cheminių (65%), stiklo (104%), susidarė rūšiavimo likučių (187%). Žymiai daugiau surinkta statybos ir griovimo darbų atliekų.Asbesto atliekų surinkimas padidėjo dėl vykstančių stogo dangos turinčios asbesto keitimo darbų.Nuo 2005 m. yra uždrausta naudoti asbestą ar jo turinčius gaminius. 2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino asbesto šalinimo programą, kurios tikslas – palaipsniui ir saugiai pašalinti iš aplinkos asbesto turinčius gaminius, siekiant pagerinti aplinkos būklę ir užtikrinti sveikesnę aplinką. Mišrių cheminių bei stiklo atliekų surinkimo didėjimą lėmė šių atliekų surinkimas iš bankrutavusių įmonių. Rūšiavimo likučių atliekų susidarė daugiau dėl 2008 m. padidėjusio nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų (televizorių ir monitorių) apdorojimo. Statybos ir griovimo atliekų kiekis padidėjo dėl geležinkelio bėgių rekonstrukcijos (pabėgių keitimo), kurios metu susidarė didelis kiekis medienos, užterštos pavojingomis medžiagomis.

 

 

Surinktas pavojingų atliekų kiekis pagal atskiras jų rūšis t

 

Atliekų pavadinimas/Metai

2004

2005

2006

2007

2008

Panaudoti tirpikliai

99

110

118

86

91

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

11365

11249

11571

12132

12182

Panaudota alyva

14257

5727

8321

6622

5743

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

233

22

3

0

0

Į specifikaciją neįtrauktos cheminės atliekos

491

674

478

510

546

Mišrios cheminės atliekos

239

117

106

191

315

Cheminės nuosėdos ir likučiai

38628

46374

39247

49048

55333

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

25059

798

1069

769

509

Užkrečiamos sveikatos priežiūros atliekos

244

241

325

563

759

Stiklo atliekos

2010

3849

2119

583

1190

Atliekos, kuriose yra PCB/PCT

53

56

48

44

42

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

4590

9179

10255

13205

13899

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

82

495

5145

3161

3821

Nebenaudojami mechanizmai ir įrenginių sudedamosios dalys

9731

11672

10115

13009

10904

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

43

10

15

0

0

Rūšiavimo likučiai

18

77

235

156

447

Statybos ir griovimo darbų atliekos

4485

2323

19

9

223

Asbesto atliekos

3012

738

1804

1534

2390

Deginimo atliekos

549

75

364

204

179

Užteršta žemė ir užterštos žemkasių iškasos

2798

2150

16261

6340

4465

VISO

117986

95936

107618

108166

113038

 

 

<Į pradžią>

 

 

4.4.  Aplinkos apsaugos pažeidimai atliekų sektoriuje. APKROVA

 

Nustatytų aplinkos apsaugos pažeidimų atliekų sektoriuje skaičiaus kaita 2002-2009 m.

 

1) Nustatytų aplinkos apsaugos pažeidimų atliekų sektoriuje skaičiaus kaita 2002-2009 m.;

 

Nustatyti aplinkos apsaugos pažeidimai atliekų sektoriuje atskiruose regionuose 2009 m.

 

2) Nustatyti aplinkos apsaugos pažeidimai atliekų sektoriuje atskiruose regionuose 2009 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2007-2008 m. didėjęs atliekų tvarkymo sektoriuje fiksuojamų pažeidimų skaičius 2009 m. ženkliai sumažėjo ir buvo panašus, kaip 2005 m. Tam įtakos turėjo dėl finansinės krizės sulėtėjusi gamyba. Pagal nustatomų pažeidimų skaičių ryškiai išsiskiria Vilniaus regionas – jame 2009 m. nustatyti 512 atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų. Taip pat daug pažeidimų užfiksuota Marijampolės regione (342), daugiau, nei didžiuosiuose Kauno (326) ir Klaipėdos (214) regionuose.

 

Aplinkos apsaugos pažeidimai atliekų sektoriuje

 

Metai

Pažeidimų skaičius

2002

1217

2003

1334

2004

1744

2005

2281

2006

2911

2007

2373

2008

2650

2009

2290

 

 Aplinkos apsaugos pažeidimai atliekų sektoriuje atskiruose regionuose

 

Regionai

2009 m.

Alytaus

256

Kauno

326

Klaipėdos

214

Marijampolės

342

Panevėžio

218

Šiaulių

220

Utenos

202

Vilniaus

512

 

<Į pradžią>

 

 

4.5.  Surinktas gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui. VEIKIANTI JĖGA

 

Surinktas gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui 2000-2008 m.

 

Surinktas gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui 2000-2008 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2008 m. Lietuvoje susidarė apie 4,4 mln. t gamybinių atliekų – 0,5% daugiau nei 2007 m. ir 7% daugiau nei buvo 2004 m. Bendrasis vidaus produktas (BVP) per 2007-2008 m. laikotarpį išaugo 12%, o gamybinių atliekų susidarymas – 0,5%, o per 2006-2007 m. atitinkamai – 19% ir 2%. Kadangi BVP auga greičiau nei gamybinių atliekų susidarymas, todėl ir gamybinių atliekų ir BVP santykis mažėja. Tikėtina, jog 2009 m. susidarantis gamybinių atliekų kiekio ir BVP santykis dėl ekonominės krizės poveikio neturėtų būti toks žymus.

 

Surinktas gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui t; mln. lt

 

Rodiklis/Metai

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Gamybinių atliekų kiekis

39,53

56,78

66,05

63,61

66,30

58,48

52,60

45,00

39,90

BVP

45737

48637

52070

56959

62698

72060

82793

98669

111190

 

 

<Į pradžią>

 

4.6.  Komunalinių atliekų tvarkymas. ATSAKAS

 

Komunalinių atliekų tvarkymo struktūra Lietuvoje 2004-2008 m.

 

Komunalinių atliekų tvarkymo struktūra Lietuvoje 2004-2008 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2008 m. sutvarkyta 2% daugiau komunalinių atliekų nei praėjusiais metais. Nuo 2004 m. šis rodiklis kasmet tolygiai auga nepaisant to, kad mažėja gyventojų skaičius, taip pat pagerėjus apskaitai ir pradėjus eksploatuoti naujus sąvartynus fiksuojamas mažesnis atliekų kiekis.

    Didžioji dalis – 91% komunalinių atliekų pašalinta sąvartynuose – 1% daugiau nei 2007 m., 4% atliekų išvežta iš šalies, o kitaip panaudota ir perdirbta 4% komunalinių atliekų, iš kurių organinių medžiagų perdirbimas sudaro 73%, metalų perdirbimas – 15%, kitų neorganinių medžiagų perdirbimas – 3%.

 

Komunalinių atliekų tvarkymas tūkst. t.

 

Rodiklis/Metai

2004

2005

2006

2007

2008

Šalinimas sąvartynuose

1152

1170

1210

1242

1254

Šalinimas kitais būdais

0

4

2

3

0

Naudojimas/perdirbimas

44

74

80

51

60

Išvežimas iš šalies

48

41

34

50

60

 

 

<Į pradžią>

 

4.7.  Pakuočių atliekų tvarkymas. ATSAKAS

 

Pakuočių atliekų tvarkymas 2005-2009 m.

 

Pakuočių atliekų tvarkymas 2005-2009 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2008 m. panaudota/eksportuota daugiau kaip 171 tūkst. t šalyje surinktų pakuočių atliekų – 14% daugiau nei ankstesniais metais. Atliekų apskaitos metinių ataskaitų duomenimis atliekų tvarkytojai 2008 m. šalyje perdirbo 162 tūkst. t pakuočių atliekų, iš jų 42 tūkst. t iš kitų šalių įvežtų pakuočių atliekų. Be to, 2008 m. buvo eksportuota 48 tūkst. t šalyje surinktų pakuočių atliekų – 39% daugiau nei 2007 m. Daugiausia į kitas šalis išvežta stiklinės ir popierinės/kartoninės pakuotės atliekų. Nors per metus stiklinės pakuotės panaudojimas/eksportas išaugo 9 tūkst. tonų, o į šalies vidaus rinką buvo išleista 5 tūkst. t mažiau gaminiais užpildytos tokios pakuotės, toliau stiklinės pakuotės perdirbimo užduotis nevykdoma. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatyta, jog iki 2009 m. pabaigos būtų sudarytos organizacinės ir (ar) techninės sąlygos kasmet surinkti ir perdirbti (išvežti/eksportuoti perdirbti) ne mažiau kaip 50% pakuočių atliekų ir panaudoti (išvežti/eksportuoti/panaudoti) ne mažiau kaip 52% pakuočių atliekų. 2008 m. viso buvo panaudota 53%, perdirbta 52% į vidaus rinką išleistų pakuočių kiekio.

 

Pakuočių atliekų tvarkymas bendro kiekio dalis %

 

Pakuotės medžiaga

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2006 m.

užduotis

2007 m.

užduotis

2008 m.

užduotis

2009 m.

užduotis

Stiklas

40,0

31,0

36,0

50,1

60

62

64

65

Plastikas

21,0

26,7

28,5

32,7

25

27

28

30

Popierius/kartonas

59,0

59,5

68,0

73,6

55

64

68

70

Metalas

29,0

59,6

56,7

62,2

40

42

46

48

Kombinuota

14,0

18,9

13,6

40,9

25

25

25

25

Kita

3,0

23,2

33,0

40,8

25

25

30

35

 

 

<Į pradžią>

 

4.8.  Gamybinių atliekų tvarkymas. ATSAKAS

 

Gamybinių atliekų tvarkymo struktūra Lietuvoje 2004-2008 m.

 

Gamybinių atliekų tvarkymo struktūra Lietuvoje 2004-2008 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

     2008 m. bendras sutvarkytų gamybinių atliekų kiekis siekė 4,3 mln. t – 3% mažiau nei 2007 m. Šį sumažėjimą nulėmė tai, jog 2008 m. azoto-fosforo trąšų gamybos (fosfogipso) atliekų susidarė ir buvo pašalinta 145 tūkst. tonų mažiau nei 2008 m. Vien šios atliekos kiekio pokytis (sumažėjimas) sudarė 3% visų 2007 m. sutvarkytų gamybinių atliekų kiekio. Azoto-fosforo trąšų gamybos atliekos sudarė per 80% viso pašalintų atliekų kiekio. Kitų gamybos atliekų tvarkymas, išskyrus deginimą, pakito nežymiai. Deginimas padidėjo 10%, naudojimas/perdirbimas – 3%, šiek tiek sumažėjo pašalintų ir eksportuotų atliekų. Remiantis pastarųjų metų duomenimis, apie pusė sutvarkytų gamybinių atliekų (neįskaitant fosfogipso) buvo perdirbtos ar kitaip panaudotos, apie 15% pašalintos, ketvirtadalis jų išvežta perdirbti ar kitaip panaudoti į kitas šalis, apie 8% sudeginta. Per 86% gamybinių atliekų, panaudotų kurui ar kitais būdais energijai gauti, kiekio sudarė pjuvenos, drožlės ir kitokios medienos atliekos. Be to, 2008 m. buvo sutvarkyta 979 tūkst. t statybinių atliekų, t.y. 130 tūkst. tonų daugiau nei 2007 m. ir 210 tūkst. t. daugiau nei 2006 m.

 

Gamybinių atliekų tvarkymas tūkst. t

 

Metai/Rodiklis

2004

2005

2006

2007*

2008

Šalinimas sąvartynuose

2149

2268

2290

2321

2171

Šalinimas kitais būdais

220

178

254

104

82

Deginimas

190

226

213

179

196

Naudojimas/perdirbimas

799

823

1026

1223

1253

Išvežimas iš šalies

576

616

625

627

625

            *Patikslinti duomenys

 

<Į pradžią>

 

4.9.  Padangų atliekų tvarkymas. ATSAKAS

 

Padangų atliekų tvarkymo pokyčiai 2004-2008 m.

 

Padangų atliekų tvarkymo pokyčiai 2004-2008 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2008 m. šalyje buvo surinkta 18,7 tūkst. tonų nebenaudojamų padangų, sutvarkyta – 20 tūkst. tonų. Lyginant su 2007 m., surinktų nebenaudojamų padangų kiekis sumažėjo 8%, sutvarkytas kiekis padidėjo 4%. Perdirbtų ir panaudotų padangų, įskaitant išvežtas į kitas šalis, kiekis padidėjo 6%. Energijai gauti panaudotų padangų kiekis padidėjo 12%, o lyginant su 2006 m. – 26%. Nebenaudojamų padangų atliekų tvarkytojai šias atliekas iš surinkėjų paprastai priima už tam tikrą mokestį, todėl mažesnį surinktų nebenaudojamų padangų kiekį galėjo nulemti dėl pasaulinės ekonomikos krizės pablogėjusi šalies ekonominė situacija. Padangų atliekų tvarkytojai, surinkę mažiau padangų, ėmė tvarkyti ankstesniais metais sukauptas padangas – saugomų padangų kiekis sumažėjo 19%. Padidėjusį sutvarkytų nebenaudojamų padangų kiekį įtakojo savivaldybėms ir regionų atliekų tvarkymo centrams suteikta galimybė nemokamai atiduoti jų teritorijoje sukauptas bešeimininkes padangas vienam iš šių atliekų tvarkytojų – AB „Akmenės cementas“. Tačiau šalyje vis dar neišspręstos padangų atliekų transportavimo į utilizavimo ar perdirbimo įmones finansavimo problemos, todėl ne visos savivaldybės ar regionų atliekų tvarkymo centrai šia galimybe pasinaudojo.

 

Padangų atliekų tvarkymas* t

 

Tvarkymo būdas\Metai

2004

2005

2006

2007

2008

Perdirbimas ir panaudojimas*, išskyrus panaudotas energijai gauti

1546

5987

10947

10312

10858

Panaudojimas energijai gauti

0

0

7193

8089

9084

Išvežimas iš šalies*

529

510

907

29

88

Saugojimas

5561

5559

5093

6084

4961

               *Patikslinti duomenys

 

<Į pradžią>

 

4.10.  Pavojingų atliekų tvarkymas. ATSAKAS

 

Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje 2004-2008 m.

 

Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje 2004-2008 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2008 m. pavojingų atliekų tvarkymas, lyginant su 2007 m., liko beveik nepakitęs. Daugiausiai (31%) sutvarkyta laivininkystės lijalinių vandenų atliekų, kurios pakartotinai naudotos. 2008 m. sumažėjo (48%) pavojingų atliekų deginimas, tačiau padidėjo (50%) pavojingų atliekų išvežimas iš šalies. Pavojingų atliekų deginimo sumažėjimą lėmė įmonių, turinčių leidimus deginti pavojingas atliekas, skaičiaus sumažėjimas. 2008 m. leidimus deginti pavojingas atliekas turėjo trys, o 2007 m – penkios įmonės. 2008 m. išvežta žymiai daugiau alyvų atliekų. Daugiausiai šių atliekų (24%) išvežta į Olandiją.

 

 Pavojingų atliekų tvarkymas tūkst. t

 

Metai/

Tvarkymo būdas

Išvertimas ant žemės ar po žeme

Išvežimas iš šalies

Deginimas

Apdorojimas

Šalinimas kitais būdais

Naudojimas/

perdirbimas

2004

3

3

3

13

9

108

2005

2

2

8

20

0

72

2006

2

3

9

22

0

65

2007

2

4

2

29

0

81

2008

2

6

1

27

0

79

 

<Į pradžią>

 

4.11.  Antrinių žaliavų panaudojimas. ATSAKAS

 

Antrinių žaliavų panaudojimo struktūra ir jos pokyčiai Lietuvoje 2000-2008 m.

 

Antrinių žaliavų panaudojimo struktūra ir jos pokyčiai Lietuvoje 2000-2008 m.

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

    2008 m. 2% daugiau buvo surinkta ir panaudota antrinių žaliavų nei 2007 m. ir 13% daugiau nei 2004 m. Išaugo stiklo antrinių žaliavų panaudojimas/perdirbimas – 2008 m. jų panaudota 35% daugiau nei 2007 m., sumažėjo šalyje surinktų juodųjų metalų eksportas (4%), spalvotojų metalų atliekų, laužo perdirbimas ar išvežimas į kitas šalis (atitinkamai 16% ir 19%), tuo tarpu panaudotų/eksportuotų įvairių metalų atliekų, iš jų metalinių pakuočių, kiekis padidėjo 26%. Nors antrinių žaliavų panaudojimas/perdirbimas auga, dalis šių atliekų, daugiausiai gyventojų išmestos popieriaus ir plastiko pakuotės, nerūšiuotos patenka į sąvartynus kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis.

 

Antrinių žaliavų panaudojimas tūkst. t

 

Atliekos rūšis\Metai

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Metalas

334

798

647

609

613

627

620

642

632

Stiklas

49

47

33

24

36

42

38

37

50

Popierius

39

53

53

58

73

78

90

102

109

Padangos

0

0

0

0

2

6

12

19

20

Plastikas

3

4

5

8

13

25

25

24

26

 

<Į pradžią>