Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > 2008-2009 m. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės vertinimas

 

2008-2009 m. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės vertinimas

Monitoringo metu iš viso vykdyti 10 Europos Bendrijos svarbos perinčių paukščių rūšių populiacijų bei 4 migruojančių rūšių ar jų grupių sankaupos, migruojančių ir žiemojančių vandens paukščių gausos įvertinimo bei pasiskirstymo ypatumų stebėjimai.  

 

Iš viso vykdyti 10 Europos Bendrijos svarbos perinčių paukščių rūšių populiacijų: dirvinio sėjiko (Pluvialis apricaria), gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), juodakaklio naro (Gavia arctica), jūrinio erelio (Haliaetus albicilla), kurtinio (Tetrao urogallus), meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola), rudės (Aythya nyroca), stulgio (Gallinago media), švygždos (Porzana Porzana), tikučio (Tringa glareola), bei 4 migruojančių rūšių ar jų grupių sankaupos: gervės (Grus grus), jūrinio erelio (haliaetus albicilla), migruojančių ir žiemojančių vandens paukščių, sidabrinės gagos (Polysticta stelleri) gausos įvertinimo bei pasiskirstymo ypatumų stebėjimai.

 

Kurtinys

 

Visose stebėjimų vietose monitoringo duomenų reprezentatyvumas yra geras. Jūrinio erelio atveju naudotas tikslesnis metodas - perinčių porų lizdų paieška, prieš tai įvertinus paukščių apskaitų rezultatus. Kurtinio atveju buvo atliktos patinų apskaitos dvejose papildomose teritorijose, esančiose už Natura 2000 ribų, kurios bus naudojamos rūšies monitoringui ir ateityje. Rudės, stulgio ir meldinės nendrinukės neaptikta visose už Natura 2000 tinklo pasirinktose stebėjimo vietose. Tačiau šios rūšys yra globaliai nykstančios, todėl ir Lietuvoje esančios populiacijos yra labai neskaitlingos bei nestabilios. Taip pat stebėjimų metu Rūdininkų girioje neaptiktas tikutis, todėl ateityje turėtų būti numatoma nauja papildoma jų stebėjimų vieta. 

 

Gulbė

 

Tyrimų metu buvo surinkta mokslinė medžiaga Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių būklei bei grėsmėms jai įvertinti.


Rekomendacijos apsaugai 2008 m. yra gana bendros, tačiau ateityje (kai vykstančius pokyčius parodys nuoseklūs ir reguliariai kartojamų stebėjimų duomenys) jose bus siūlomos su konkrečia teritorija susijusios tiek praktinio tvarkymo, tiek administracinės priežiūros priemonės.

 

Daugiau informacijos rasite čia http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4b915e8a-4f5b-497f-8a56-eb222a89f796