Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas

 

Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas

 

Moksliniai tyrimai atliekami, siekiant gauti naują informaciją apie Europos Bendrijai svarbių laukinių paukščių rūšių būklės ir buveinių savybių pokyčius antropogeninių veiksnių poveikyje. Tyrimų, skirtų Europos Bendrijai svarbių rūšių, buveinių ir paukščių migracijos susitelkimo vietų būklei vertinti, rezultatai turi užtikrinti, kad būtų sukaupta informacija, kuri sudarys sąlygas identifikuoti jautriausias Europos biologinės įvairovės sritis ir užkirsti kelią jos nykimui.


Iš viso buvo vykdyti 10 Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių perinčių populiacijų bei 4 migruojančių rūšių ar jų grupių sankaupų gausos įvertinimo bei pasiskirstymo ypatumų stebėjimai.

 

Priedai: