Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius (paskelbta 2009-06-24 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Viešojo pirkimo Nr. 76728)

 

Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius (paskelbta 2009-06-24 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Viešojo pirkimo Nr. 76728)

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama projektą „Aplinkos monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, vykdo pirkimą „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius“.

 

2009 m. liepos 31 d. įvyko atviro konkurso „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius“ vokų atplėšimo procedūros. (2009-07-31)

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisija, remdamasi atviro konkurso „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius“ sąlygų 58 punktu, 2009 m. rugpjūčio 21 d. priėmė nutarimą kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl sutikimo atmesti visus atviro konkurso „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius“ pasiūlymus, kadangi visi pasiūlymus pateikę tiekėjai neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų. (2009-08-21)

 

Informuojame, kad Viešojo pirkimo komisija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras, priėmė sprendimą nutraukti atviro konkurso „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius“ pirkimo procedūras

 

 

Priedai: