Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Dujinių ir aerozolinių priemaišų ore tyrimai pagal EMEP ir ICP IM programas

 

Dujinių ir aerozolinių priemaišų ore tyrimai pagal EMEP ir ICP IM programas

 

Mokslinis tyrimas atliekamas, siekiant įvertinti pernašų iš kitų šalių indėlį į bendrą Lietuvos oro baseino užterštumo lygį.

Dujinių ir aerozolinių priemaišų koncentracijas atmosferoje kinta dėl atmosferos dinamiškumo ir nuolat vykstančių atmosferos valymosi nuo teršalų procesų (šlapiojo ir sausojo). Atmosferos užterštumo lygį sieros ir azoto junginiais virš Lietuvos lemia šių teršalų iškritos iš vietinių taršos šaltinių ir daugiausiai iš Vakarų ir Pietų Europos valstybių. Be to, esant dujinių ir aerozolinių teršalų buvimo atmosferoje nevienodai trukmei, kurią daugiausiai lemia fizinės bei cheminės teršalų savybės, jų koncentracijos atmosferoje kinta ir laike, ir erdvėje.

Atmosferos teršalų koncentracijų tyrimams skiriamas ypatingas dėmesys, nes jų koncentracijos atspindi ne tik oro užterštumą regione, bet naudojamos teršalų sausųjų srautų iš atmosferos į žemės ekosistemas įvertinimui. Rūgštėjimo ir eutrofikacijos procesai gamtinėse ekosistemose daugiausiai siejami su sieros ir azoto junginiais, todėl ir šių junginių koncentracijų tyrimai atmosferoje yra būtini vykdant kompleksinius ekosistemų tyrimus.

 

Integruoto monitoringo stotyse renkami savaitės atmosferos bandiniai, o Preiloje – paros bandiniai tokių atmosferos teršalų: sieros dioksidas (SO2, dujos), azoto dioksidas (NO2, dujos), sulfatai (SO42-, aerozolinės dalelės), suma nitratų (HNO3, dujinė azoto rūgštis ir NO3-, aerozolinės nitratų dalelės) ir suma amonio (NH3, dujinis amoniakas ir NH4+, aerozolinės amonio dalelės).

 

 

Priedai: