Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Upelių bentofaunos monitoringas

 

Upelių bentofaunos monitoringas

 

Bentofaunos tyrimai pradėti vykdyti 1993 m., Ekologijos institutas Graisupio upelio bentofaunos monitoringą vykdė 1993 metais ir nuo 1998 metų iki šiol, nuo 2002 metų bentofaunos tyrimai Graisupio agrostacionare pateikiami kompleksinėje ataskaitoje “Žemėnaudos, žemės ūkio veiklos, gruntinio bei paviršinio vandens ir kritulių cheminės sudėties monitoringas pagal agroekosistemų monitoringo programą” (LŽŪU VUI).

 

 

Priedai: