Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas

 

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas

 

Siekiant gauti naują informaciją apie Europos Bendrijai svarbių laukinių paukščių rūšių būklės ir buveinių savybių pokyčius antropogeninių veiksnių poveikyje, pagal Vyriausybės patvirtintą Valstybinės aplinkos monitoringo 2005 -2010 metų programą, nuo 2005 m.  pradėtas vykdyti Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas monitoringas.

Surinkta informacija leis vertinti ar direktyva 79/409/EEB reglamentuoti Europos bendrijai svarbių laukinių paukščių rūšių išsaugojimo veiksmai, ypač plėtojant Europos ekologinį tinklą Natura 2000, yra efektyvūs bei leis identifikuoti jautriausiais Europos biologinės įvairovės sritis ir užkirsti kelią jos nykimui. Atliekami būdingųjų rūšių įvairovės, gausumo, buveinių specifinių savybių, buveinių būklę sąlygojančių veiksnių pokyčių analizės duomenys leis parinti atitinkamas aplinkosagos priemones, užtikrinančias tinkamą paukščių rūšių apsaugos būklę.

 

Priedai: