Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

Karjera

 

2021-05-27

Duomenų apsaugos pareigūnas

 

2020-05-27

REKOMENDACIJOS ŪKIO SUBJEKTAMS DĖL KVAPŲ VALDYMO, VYKDANT TAM TIKRAS ŪKINES VEIKLAS

 

2020-01-28

Projektas „Potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas“

 

2020-01-16

R. ŠPOKAS: „EKONOMIKOS AUGIMAS SKATINAMAS APLINKOSAUGOS SĄSKAITA“

 

2020-01-16

DAUGIAMETĖS KURŠIŲ MARIŲ BŪKLĖS IR TYRIMŲ TIES „KLAIPĖDOS VANDUO“ IŠLEISTUVU APŽVALGA

 

2020-01-15

AGENTŪROS ATSAKYMAS Į KLAIDINANČIĄ INFORMACIJĄ ŽINIASKLAIDOJE DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ IŠDUOTO TARŠOS LEIDIMO

 

2020-01-14

AB „GRIGEO“ PRAŠO NESTABDYTI ES EKOLOGINIO ŽENKLO IR SUTINKA BENDRADARBIAUTI

 

2020-01-14

AGENTŪRA KREIPĖSI Į AB „GRIGEO“, KAD BŪTŲ LAIKINAI STABDOMAS ES EKOLOGINIO ŽENKLO NAUDOJIMAS

 

2020-01-13

AGENTŪRA SURENGĖ SEMINARĄ BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLEI APTARTI

 

2020-01-10

SIEKIAMA KUO OPERATYVIAU PAŠALINTI UTENOS RAJONE ESANTĮ RIZIKOS ŽIDINĮ

 

2020-01-09

SPRENDŽIAMA DĖL AB „GRIGEO“ SUTEIKTO ES EKOLOGINIO ŽENKLO

 

2020-01-09

AGENTŪRA PERŽIŪRI AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ IŠDUOTO TARŠOS LEIDIMO SĄLYGAS

 

2019-12-19

DĖL SISTEMOS SUTRIKIMO LAIKINAI NEVEIKIA GPAIS SISTEMA

 

2019-12-16

AGENTŪROS DARBUOTOJAI APLANKĖ ALANTOS SENELIŲ NAMUS

 

2019-12-13

KLAIPĖDOJE TIES RIMKŲ GATVĖS PERVAŽA IŠSILIEJO TERŠALAI

 

2019-12-12

KOKS JODAS VARTOJAMAS BRANDUOLINĖS AVARIJOS ATVEJU

 

2019-12-11

DĖL ĮMONĖS "ACHEMA" GAMYKLOJE ĮVYKUSIO TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ

 

2019-12-06

SEMINARE DISKUTUOTA APIE FARMACINIŲ MEDŽIAGŲ PATEKIMĄ Į BALTIJOS JŪRĄ IR GALIMUS SPRENDIMO BŪDUS

 

2019-12-03

MINDAUGAS BERNATONIS: „DIDŽIAUSIA PROBLEMA IŠLIEKA KIETOJO KURO DEGINIMAS ŠALTUOJU SEZONU“

 

2019-11-28

NUOTEKŲ TYRIMŲ REZULTATAI: PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ KONCENTRACIJOS NEVIRŠIJA NORMŲ

 

2019-11-28

KODĖL VERTA RINKTIS PRODUKTUS SU ES EKOLOGINIU ŽENKLU

 

2019-11-22

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA APIBENDRINO VANDENS TYRIMŲ REZULTATUS PO GAISRO „EKOLOGISTIKOJE“

 

2019-11-21

AGENTŪROJE LANKĖSI KOSOVO RESPUBLIKOS DELEGACIJA

 

2019-11-20

AGENTŪRA ĮVEDĖ SANKCIJAS PADANGŲ PERDIRBIMO ĮMONEI UAB „TRYS A“

 

2019-11-18

VERTINANT GAISRO UAB „EKOLOGISTIKA“ PADARINIUS ATLIKTOS 2766 ANALIZĖS

 

2019-11-15

TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCEDŪRA IR DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS: UAB „EKOLOGISTIKA“ ATVEJO ANALIZĖ

 

2019-11-14

UPIŲ ATVĖRIMAS ŽUVIMS – BIOĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO IR AUGANČIOS EKONOMIKOS PAGRINDAS

 

2019-11-12

VANDENS IŠ ALYTAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEISTUVO TYRIMAI RODO VIS GERĖJANČIUS REZULTATUS

 

2019-11-08

PIRMINIAI LAPKRIČIO 5 D. TYRIMŲ REZULTATAI DĖL GULBYNĖS RODO TEIGIAMUS POKYČIUS

 

2019-11-07

VYKDOMAS TYRIMŲ PLANAS: PAIMTI PENKI PAVIRŠINIO VANDENS MĖGINIAI

 

2019-11-07

PAIMTI 15 DIRVOŽEMIO MĖGINIŲ MIKLUSĖNŲ GYVENVIETĖJE IR PUTINŲ MIKRORAJONE

 

2019-11-05

UŽBAIGTI ORO TYRIMAI – SUNKIŲJŲ METALŲ KONCENTRACIJOS NEVIRŠIJO NORMŲ

 

2019-11-04

VAIZDO REPORTAŽAS: KAIP TIRIAMI MĖGINIAI AGENTŪROS LABORATORIJOJE

 

2019-11-04

BIRŠTONE, PRIENUOSE, MARIJAMPOLĖJE, BALBIERIŠKYJE IR LAZDIJUOSE TARŠOS LAKIAISIAIS ORGANINIAIS JUNGINIAIS NĖRA

 

2019-11-04

ORO KOKYBĖS ALYTAUS RAJONE TYRIMAI – NUOLAT ATNAUJINAMA

 

2019-10-24

AGENTŪROS UŽSAKYMU ĮŽUVINTI AŠTUONI LIETUVOS EŽERAI IR VIENAS TVENKINYS

 

2019-10-21

GAUTI BIRŠTONE, PRIENUOSE, ALYTUJE, MARIJAMPOLĖJE IR LAZDIJUOSE IMTŲ ORO MĖGINIŲ REZULTATAI

 

2019-10-21

GAUTI PIRMIEJI DUOMENYS APIE GAISRO ALYTUJE POVEIKĮ NEMUNUI

 

2019-10-18

APIBENDRINTI PIRMŲJŲ DVIEJŲ PARŲ PO GAISRO UAB „EKOLOGISTIKOJE“ TARŠOS DUOMENYS

 

2019-10-17

PIRMĄ PARĄ ORO UŽTERŠTUMAS ALYTAUS RAJONE NEVIRŠIJO NORMŲ

 

2019-10-17

DĖKOJAME AGENTŪROS SPECIALISTAMS, TYRUSIEMS APLINKOS TARŠĄ GAISRO ALYTUJE METU

 

2019-10-17

ORO UŽTERŠTUMAS PO GAISRO ALYTAUS RAJONE NEVIRŠIJA NORMŲ

 

2019-10-17

AGENTŪROS LABORATORIJOMS PRATĘSTA NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO AKREDITACIJA

 

2019-10-16

PARENGTA DIDELĖS APIMTIES TARPINĖ BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS ATASKAITA

 

2019-10-16

AGENTŪRA ATLIKO ALYTUJE KILUSIO PADANGŲ GAISRO IŠMESTŲ TERŠALŲ MODELIAVIMĄ

 

2019-10-15

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA PADĖJO ATSKLEISTI RADIACIJOS NUOTĖKĮ IŠ RUSIJOS

 

2019-10-10

ASTRAVO GRĖSMĖS: AR ESAME PASIRENGĘ ELEKTRINĖS ATIDARYMUI

 

2019-10-03

PARENGTA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO TARPINĖ ATASKAITA

 

2019-10-01

AGENTŪRA DALINASI PATIRTIMI ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SRITYJE

 

2019-09-27

AGENTŪROS EKSPERTAS DALYVAUJA TARPTAUTINIO SPECIALISTŲ TINKLO SUSITIKIME

 

2019-09-20

VIZITAS Į APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS LABORATORIJĄ

 

2019-09-20

AGENTŪROS EKSPERTAI DALYVAUJA KURIANT SAUGESNĘ ES APLINKĄ

 

2019-09-10

JT EKSPERTAI PALANKIAI ĮVERTINO LIETUVOS NACIONALINĘ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS ATASKAITĄ

 

2019-09-09

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2019: APLINKOSAUGININKAI SIEKS ATKREIPTI DĖMESĮ Į ORO TARŠĄ

 

2019-09-02

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ - NETRUKUS JUDĖSIME VISI KARTU!

 

2019-09-02

KAIP ŽEMĖS ŪKIS GALĖTŲ PRISIDĖTI PRIE VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖS GERINIMO?

 

2019-08-23

PARTNERYSTĖS PRADŽIA: SUSITIKIMAS SU JAV APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATSTOVU

 

2019-08-20

MOKSLEIVIAI TAPO APLINKOS STEBĖTOJAIS

 

2019-08-19

PLŪDURIUOJANČIOS SALOS: GAMTOS ĮKVĖPTOS PRIEMONĖS VANDENS KOKYBEI GERINTI

 

2019-08-05

KVIEČIA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PARENGTO ATVIRŲ DUOMENŲ RINKINIŲ SĄRAŠO

 

2019-07-25

VIZUALINĖ TARŠA. KODĖL APIE TAI REIKIA NE TIK KALBĖTI?

 

2019-07-16

KURIAMA NAUJA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO SISTEMA

 

2019-07-09

SUSITIKIMAS SU EUROPOS KOMISIJOS IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS ATSTOVAIS

 

2019-07-03

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

 

2019-07-01

KOKIA ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN?

 

2019-06-20

RADIACINIO FONO LYGIS LIETUVOJE

 

2019-06-12

DISKUSIJA APIE PRIEMONES MAŽINANČIAS ŽEMĖS ŪKIO POVEIKĮ APLINKAI

 

2019-06-10

MAŽŲJŲ APLINKOS STEBĖTOJŲ VIZITAS TYRIMŲ LABORATORIJOJE

 

2019-06-05

PASAULINĘ APLINKOS DIENĄ - DĖMESYS ORO TARŠAI

 

2019-05-14

PRADEDAMAS 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONAS

 

2019-04-24

Apie oro kokybę miestuose 2019 m. balandžio 23-24 d.

 

2019-01-10

Naujas GPAIS pagalbos tarnybos adresas

 

2018-10-08

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

 

2018-09-10

Daugiau ariamos žemės - daugiau nitratų upėse?

 

2018-07-02

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-29

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-12-21

Informacija apie nuotekų dumblo kokybės 2017 m. apskaitos žurnalo duomenų teikimą

 

2017-03-09

Patariamoji pagalba jūroje paskandintų ginklų klausimais (DAIMON)

 

2013-12-09

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

2013-11-25

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2013-10-17

Ūkio subjektų ir inspektorių teisės ir pareigos

 

Naujienos

 

2021-06-04

Kviečiame veiklos vykdytojus suskubti gauti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“

 

2021-06-04

Vyks viešas nenaudojamo turto pardavimo aukcionas

 

2021-06-02

COVID-19 pandemija iššaukė didesnius plastiko atliekų kiekius

 

2021-05-31

CITES leidimus, sertifikatus galima pateikti ir elektroniniu būdu

 

2021-05-31

Siekiant sumažinti eutrofikacijos pasekmes: atliekami dumblių surinkimo ir jų panaudojimo tyrimai

 

2021-05-25

Aplinkos apsaugos agentūrai – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos padėka

 

2021-05-24

Apsinuodijus kenksmingomis cheminėmis medžiagomis – svarbi kiekviena sekundė

 

2021-05-21

Atliekami maistmedžiagių patekimo į jūros aplinką tyrimai

 

2021-05-18

Jei į aplinkos orą išmetate nemetaninius lakiuosius organinius junginius, galite gauti paramą jų išsiskyrimo mažinimui

 

2021-05-18

Vykdomi dugno gyvūnų tyrimai Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

 

2021-05-17

Siekiant išvengti pavojaus sveikatai: saugus degiojo kepsninių skysčio naudojimas

 

2021-05-13

ES siekia apsaugoti kūdikius nuo sveikatai pavojingų medžiagų sauskelnėse

 

2021-05-11

Iki karantino pabaigos klientai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu

 

2021-05-05

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius R. Špokas baigia karjerą

 

2021-05-04

Atliktas Baltijos jūros būklės vertinimas: daugeliu atveju gera ekologinė būklė nepasiekta

 

2021-04-30

Neskundžiamu teismo sprendimu UAB „Raguvilė“ privalės atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą

 

2021-04-29

Patikslintos AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ išduoto taršos leidimo sąlygos

 

2021-04-27

Dėl įvestų mobilumo ribojimų visoje Lietuvoje kvėpavome švaresniu oru

 

2021-04-23

Lietuvos mokslininkai rado būdą, kur panaudoti milžiniškas popieriaus gamybos atliekas

 

2021-04-19

Stebima bendro azoto koncentracijos Baltijos jūroje didėjimo tendencija

 

2021-04-16

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai: didžiausia junginių įvairovė nustatyta midijose

 

2021-04-15

Bandomos priemonės, padėsiančios mažinti žemės ūkio taršą paviršiniame vandenyje

 

2021-04-12

Vilniuje ir Kaune pernai – geresnė oro kokybė

 

2021-04-06

Lietuvos ŠESD kiekio prognozės: elektromobilių pirkimo sandoriai sudarys 50 proc.

 

2021-03-31

Dvigeldžiai moliuskai – azotui ir fosforui šalinti vandens telkiniuose

 

2021-03-30

Atliekami upių renatūralizavimo priemonių efektyvumo vertinimai

 

2021-03-25

Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių stebėjimas – nuo šiol ne tik nuo kranto, bet ir laivu atviroje jūroje

 

2021-03-23

Susitikime su Elektrėnų savivaldybe aptarta Vievio ežero taršos problema

 

2021-03-22

Dėl upių vagų reguliavimo – skurdi vandens telkinio bioįvairovė

 

2021-03-19

Kuršių marių ir Baltijos jūros gerą ekologinę būklę pasiekti labiausiai trukdo aukštos bendro azoto koncentracijos

 

2021-03-18

Tobulinama sistema užtikrins geresnę cheminių medžiagų priežiūrą

 

2021-03-17

Siūlomos priemonės žuvų migracijos sąlygoms pagerinti

 

2021-03-12

Ftalatai: pavojinga cheminė medžiaga, randama Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

 

2021-03-02

Ateityje potvyniai dažnės ne pavasarį, o po stichinių liūčių

 

2021-02-26

Kokias problemas vandens telkiniams kelia užtvankos?

 

2021-02-25

Kaip paplitusios teršiančios medžiagos Kuršių mariose ir Baltijos jūroje?

 

2021-02-24

Parengta nacionalinė išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

 

2021-02-23

ŠALYJE FIKSUOJAMAS DIDELIS APLINKOS ORO UŽTERŠTUMAS

 

2021-02-22

ĮVYKO NUOTOLINIS SEMINARAS-KONSULTACIJA „CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO AKTUALIJOS“

 

2021-02-22

APLINKOS MONITORINGO KLAIPĖDOS SĄSIAURYJE REZULTATAI: VASARIS

 

2021-02-17

PARENGTI MOKOMIEJI VAIZDO ĮRAŠAI, SKIRTI INFORMACINĖS SISTEMOS AIVIKS VARTOTOJAMS

 

2021-02-15

BALTIJOS JŪRĄ IR KURŠIŲ MARIAS TERŠIANČIOS MEDŽIAGOS: PERFLUORINTI JUNGINIAI

 

2021-02-12

DAR VIENAS ŽINGSNIS LINK SAUGESNIŲ TEKSTILĖS GAMINIŲ

 

2021-02-11

ARTIMIAUSIOMIS DIENOMIS GALĖSIME DŽIAUGTIS ŠVARIU ORU

 

2021-02-09

PARENGTI UPIŲ RUOŽŲ ATKŪRIMO PROJEKTAI

 

2021-02-05

PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL KAUNO MBA: POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS BŪTINAS

 

2021-02-04

ATŠALUS ORAMS VĖL FIKSUOJAMA PADIDĖJUSI ORO TARŠA

 

2021-02-02

PARENGTI UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANAI, KURIAIS SIEKIAMA PAGERINTI VANDENS TELKINIŲ EKOLOGINĘ BŪKLĘ

 

2021-01-29

INFORMACIJA ĮMONĖMS, KURIOMS TAIKOMA PRANEŠIMO TEIKIMO APSINUODIJIMŲ BIURAMS PRIEVOLĖ

 

2021-01-28

INFORMACIJA ASMENIMS, TEIKIANTIEMS DUOMENIS INFORMACINĖJE SISTEMOJE AIVIKS

 

2021-01-27

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS VEIKLOS KOKYBĘ ŽYMI NAUJAI PATVIRTINTA APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO AKREDITACIJA

 

2021-01-26

ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIS SEMINARAS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO AKTUALIJAS

 

2021-01-25

KOKS YRA ŽVEJYBOS DUGNINIAIS TRALAIS POVEIKIS BALTIJOS JŪROS DUGNUI?

 

2021-01-18

FIKSUOJAMAS PADIDĖJĘS ORO UŽTERŠTUMAS VISOJE ŠALYJE

 

2021-01-14

INFORMACIJA ASMENIMS, NELAISVĖJE LAIKANTIEMS LAUKINIUS GYVŪNUS

 

2021-01-14

ORGANIZUOJAMAS PASITARIMAS SU VISUOMENE DĖL UAB „WINDFARM AKMENĖ ONE“ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

 

2021-01-12

KAIP LIETUVOJE SUVOKIAMA KLIMATO KAITA?

 

2021-01-05

ĮSIGALIOJA NAUJA TEISINĖ PRIEVOLĖ GAMINIŲ TIEKĖJAMS

 

2020-12-31

ĮMONIŲ DĖMESIUI: NUO SAUSIO 1 D. KEIČIASI PLASTIKO ATLIEKŲ VEŽIMO NUOSTATOS

 

2020-12-23

KĄ PARODĖ VALSTYBINIS PRIEKRANTĖS ŽUVŲ MONITORINGAS?

 

2020-12-22

PRIIMTAS TATUIRUOČIŲ IR ILGALAIKIO MAKIAŽO PRIEMONIŲ DAŽUOSE NAUDOJAMŲ PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ APRIBOJIMAS

 

2020-12-14

MONITORINGAS ATSKLEIDŽIA: GYVSIDABRIO KONCENTRACIJOS BALTIJOS JŪROS ŽUVYJE NEMAŽĖJA

 

2020-12-10

INCIDENTAS SUOMIJOS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE: LIETUVOJE RADIACINIO FONO PAKITIMAI NEFIKSUOJAMI

 

2020-12-10

KĖDAINIUOSE FIKSUOJAMA PADIDĖJUSI TARŠA KIETOSIOMIS DALELĖMIS

 

2020-12-10

VILNIUS PRIPAŽINTAS ŽALIAUSIU MIESTU EUROPOJE

 

2020-12-09

ĮMONIŲ DĖMESIUI: AGENTŪRA PRADĖJO INFORMACINĘ KAMPANIJĄ, SKIRTĄ PADĖTI LAIKYTIS CLP REGLAMENTO VIII PRIEDO REIKALAVIMŲ

 

2020-12-08

FEJERVERKAI: KAIP ŠVENTINIS REGINYS VEIKIA APLINKOS ORĄ?

 

2020-11-26

AGENTŪRA PRADĖS VYKDYTI BALTIJOS JŪROS ŠIUKŠLIŲ MONITORINGĄ

 

2020-11-25

KOKIOS ŠIUKŠLĖS TERŠIA BALTIJOS JŪRĄ IR JOS KRANTUS?

 

2020-11-24

TERŠALAI KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO AKVATORIJOJE: GALUTINIAI REZULTATAI

 

2020-11-20

MONITORINGAS ATSKLEIDŽIA: UŽDRAUSTŲ MEDŽIAGŲ LIKUČIAI BALTIJOS JŪROJE RANDAMI IKI ŠIOL

 

2020-11-19

TERŠALAI KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO AKVATORIJOJE: TYRIMŲ REZULTATAI

 

2020-11-17

NUO ŠIOL TEKSTILĖS GAMINIUOSE BUS NAUDOJAMA MAŽIAU PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ

 

2020-11-16

JAUNIMAS SIŪLĖ IDĖJAS, PADĖSIANČIAS KLAIPĖDAI TAPTI „ŽALIUOJU UOSTU“

 

2020-11-06

KARANTINO METU LAIKINAI KEIČIAMA KLIENTŲ APTRANAVIMO, DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 

2020-11-05

BALTASIS FOSFORAS: BŪKITE ATSARGŪS RINKDAMI GINTARĄ

 

2020-11-03

PRADĖJO VEIKTI SCIP DUOMENŲ BAZĖ, SKIRTA INFORMACIJOS KAUPIMUI APIE PRODUKTUOSE ESANČIAS PAVOJINGAS MEDŽIAGAS

 

2020-10-29

PRISTATYTI KLAIPĖDOS MIESTO IR KLASCO TERITORIJOS APLINKOS ORO KOKYBĖS TYRIMŲ REZULTATAI

 

2020-10-28

ATIDEDAMAS VIEŠAS NENAUDOJAMO TURTO PARDAVIMO AUKCIONAS

 

2020-10-28

KARANTINO METU KLIENTAI BUS APTARNAUJAMI TIK NUOTOLONIU BŪDU

 

2020-10-27

PARENGTA ATASKAITA APIE KURŠIŲ MARIŲ IR BALTIJOS JŪROS CHEMINĘ BŪKLĘ 2019 METAIS

 

2020-10-22

AGENTŪRA ĮRENGĖ PIRMĄJĄ ŠALYJE MODERNIĄ ŽUVŲ STEBĖJIMO ĮRANGĄ

 

2020-10-22

KEIČIASI BALTIJOS JŪROS BŪKLĖS VERTINIMAS IR STEBĖSENA

 

2020-10-16

PARENGTAS INFORMACINIS LEIDINYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

 

2020-10-16

LAIKINAS GPAIS VEIKLOS SUTRIKIMAS PAŠALINTAS

 

2020-10-13

AGENTŪRA KVIEČIA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL POTVYNIŲ GRĖSMĖS IR RIZIKOS ŽEMĖLAPIŲ ATNAUJINIMO

 

2020-10-09

DĖL SITUACIJOS GARDINO AZOTO GAMYKLOJE „GRODNO AZOT“

 

2020-10-09

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATMETĖ AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKĄ DĖL TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

 

2020-10-06

AGENTŪROJE VYKS VIEŠAS NENAUDOJAMO TURTO PARDAVIMO AUKCIONAS

 

2020-10-06

AR „ŠLYKŠTUKAI“ YRA SAUGŪS ŽAISLAI?

 

2020-10-05

PO DIDELĖS TARŠOS KIETOSIOMIS DALELĖMIS ŠALYJE FIKSUOJAMAS ORO KOKYBĖS PAGERĖJIMAS (PAPILDYTA)

 

2020-10-02

PADIDĖJĘS ORO UŽTERŠTUMAS VISOJE ŠALYJE (PAPILDYTA)

 

2020-09-24

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2020: AUTOMOBILIŲ TERŠALŲ MATAVIMO AKCIJOS REZULTATAI

 

2020-09-14

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2020: APLINKOSAUGININKAI TIKRINS AUTOMOBILIŲ TARŠUMĄ

 

2020-09-07

ŠIANDIEN MINIMA TARPTAUTINĖ ŠVARAUS ORO DIENA

 

2020-09-03

PRIIMTAS PASIŪLYMAS DĖL ŠVINO ŠAUDMENŲ NAUDOJIMO ŠLAPŽEMĖSE IR APLINK JAS APRIBOJIMO

 

2020-09-02

„REACH“ KOMITETO POSĖDYJE BUS SPRENDŽIAMA DĖL ŠVINO ŠAUDMENŲ NAUDOJIMO ŠLAPŽEMĖSE APRIBOJIMO

 

2020-08-24

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRATĘSTAS ISO SERTIFIKATO GALIOJIMAS

 

2020-08-21

MASČIO EŽERE UŽFIKSUOTAS INTENSYVAUS VANDENS ŽYDĖJIMO REIŠKINYS

 

2020-08-20

NAUJI REIKALAVIMAI PLASTIKO IR POPIERIAUS ATLIEKŲ EKSPORTUI/IMPORTUI/TRANZITUI PER HONKONGĄ

 

2020-08-19

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2020: JUDUMAS – BE JOKIOS TARŠOS!

 

2020-08-14

INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: GALUTINIAI REZULTATAI

 

2020-08-12

INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: TERŠALŲ KONCENTRACIJOS TYRIMŲ REZULTATAI

 

2020-08-11

INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: PIRMIEJI TYRIMŲ REZULTATAI

 

2020-08-06

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KLAIPĖDOS UNIVERSITETU

 

2020-08-05

ĮVYKO PIRMASIS SUSITIKIMAS DĖL „ŽALIOJO UOSTO“ PROJEKTO VEIKSMŲ PROGRAMOS

 

2020-07-29

TEISĖS AKTŲ PASIKEITIMAI: STIPRINAMA KVAPŲ KONTROLĖ

 

2020-07-28

PRADĖTAS RIBOTI FTALATŲ NAUDOJIMAS PRIPUČIAMUOSE PLASTIKO GAMINIUOSE

 

2020-07-23

TURIME PIRMĄJĄ DEMONTUOTĄ UŽTVANKĄ LIETUVOJE

 

2020-07-20

RADIACINIO MONITORINGO TINKLĄ PAPILDĖ DVI NAUJOS STOTYS

 

2020-07-16

TEISĖS AKTŲ PASIKEITIMAI: ĮSIGALIOJA NAUJA ATASKAITŲ APIE ATLIEKAS TEIKIMO TVARKA

 

2020-07-15

KĄ ATSKLEIDĖ MOBILIOSIOS ORO KOKYBĖS MATAVIMO STOTIES TYRIMAI JONAVOS RAJONE?

 

2020-07-14

ĮVERTINTAS ORO TARŠOS LYGIS LIETUVOJE

 

2020-07-13

SUPAPRASTINTAS TARPVALSTYBINIŲ ATLIEKŲ VEŽIMŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCESAS

 

2020-07-09

ŽALIOJO UOSTO IDĖJA: NUO KO SVARBU PRADĖTI PERMAINAS KLAIPĖDOJE?

 

2020-07-08

PARENGTA TARŠOS NITRATAIS ATASKAITA

 

2020-07-07

POSĖDIS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR TARŠOS PREVENCIJOS KLAIPĖDOJE

 

2020-07-02

SIŪLOMA NAUJA KLAIPĖDOS UOSTO VIZIJA

 

2020-07-02

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA KLAIPĖDOJE PRISTATĖ „ŽALIOJO UOSTO“ IDĖJĄ

 

2020-06-30

KONTROLINIŲ NEMUNO VANDENS TYRIMŲ REZULTATAI

 

2020-06-29

KLIENTŲ APTARNAVIMO TVARKA PASIBAIGUS KARANTINUI

 

2020-06-26

TEISĖS AKTŲ PASIKEITIMAI: ĮSIGALIOS NAUJA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ APSKAITOS TVARKA

 

2020-06-23

KĄ UŽFIKSAVO MOBILI ORO KOKYBĖS MATAVIMO STOTIS ŠILŲ KAIME, JONAVOS RAJONE?

 

2020-06-22

GAUTI GALUTINIAI NEMUNO VANDNES TYRIMŲ REZULTATAI

 

2020-06-19

SUSITIKIMAS DĖL KLAIPĖDOS UOSTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO

 

2020-06-17

PAGAL PIRMINIUS TYRIMŲ DUOMENIS NEMUNO VANDENS TARŠA NENUSTATYTA

 

2020-06-16

PIRMIEJI NEMUNO VANDENS TYRIMŲ REZULTATAI

 

2020-06-11

NĖRA VIENINGOS NUOMONĖS DĖL TATUIRUOČIŲ IR ILGALAIKIO MAKIAŽO DAŽUOSE NAUDOJAMŲ PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ

 

2020-06-09

MOBILI ORO KOKYBĖS MATAVIMO STOTELĖ JONAVOS RAJONE

 

2020-06-07

KLIENTŲ APTARNAVIMO TVARKA SUŠVELNĖJUS KARANTINO SĄLYGOMS

 

2020-06-05

ŠIANDIEN MINIMA PASAULINĖ APLINKOS DIENA: ŠVĘSKIME BIOLOGINĘ ĮVAIROVĘ!

 

2020-06-03

INCIDENTAI ORION GLOBAL PET GAMYKLOJE: APIBENDRINTI APLINKOS ORO TYRIMŲ REZULTATAI

 

2020-06-03

PASITIKRINKITE, AR NEPERKATE IŠ RINKOS PAŠALINTŲ PAVOJINGŲ PRODUKTŲ

 

2020-06-01

SAUGESNIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONFERENCIJA

 

2020-05-29

APŽVALGA: ORO KOKYBĖ DIDŽIUOSIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE KARANTINO METU

 

2020-05-28

AGENTŪRA ATLIEKA KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO TARŠOS TYRIMĄ

 

2020-05-27

ĮVYKUS SPROGIMUI ORION GLOBAL PET GAMYKLOJE, ATLIKTI APLINKOS ORO TYRIMAI

 

2020-05-22

PARENGTI REIKALAVIMAI ĮMONĖMS BIRIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ DULKĖTUMUI MAŽINTI

 

2020-05-21

PFAS – AMŽINOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS

 

2020-05-19

IŠDUOTAS LEIDIMAS EKSPLOATUOTI VILNIAUS KOGENERACINĘ JĖGAINĘ

 

2020-05-15

AR TURĖSIME PIRMĄJĄ DEMONTUOTĄ UŽTVANKĄ LIETUVOJE?

 

2020-05-14

RUOŠIANTIS GRILIO SEZONUI: KĄ REIKTŲ ŽINOTI APIE DEGŲJĮ SKYSTĮ?

 

2020-05-12

JONAVOS RAJONE ORO KOKYBĘ PAPILDOMAI MATUOS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS MOBILI ORO KOKYBĖS TYRIMŲ STOTIS

 

2020-04-29

AGENTŪRA NEBEVYKDYS RADIOLOGINIO MONITORINGO FUNKCIJŲ

 

2020-04-28

ALERGIJA GALI BŪTI NE TIK PAVASARĮ

 

2020-04-22

SKELBIAMAS TARPTAUTINIS NUOTRAUKŲ KONKURSAS PLASTIKO ATLIEKŲ TEMA

 

2020-04-20

ČERNOBYLIO ZONOS TERITORIJOJE VIS DAR TĘSIAMI GAISRO GESINIMO DARBAI

 

2020-04-17

ATSINAUJINO GAISRAI ČERNOBYLIO ZONOS TERITORIJOJE, RADIACINIS FONAS LIETUVOJE - NEPAKITĘS

 

2020-04-16

2018 M. LIETUVOJE Į ATMOSFERĄ IŠMESTA MAŽIAU ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ

 

2020-04-14

RADIACINIS FONAS LIETUVOJE IŠLIEKA NEPAKITĘS

 

2020-04-14

PRIMENAME APIE KLIENTŲ APTARNAVIMO TVARKĄ KARANTINO METU

 

2020-04-12

LIETUVOJE RADIACINIS FONAS NEPAKITĘS

 

2020-04-10

SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS!

 

2020-04-08

SIŪLYMAS APRIBOTI MIKROPLASTIKŲ NAUDOJIMĄ

 

2020-04-07

LABARATORIJOS, ATLIEKANČIOS TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, TURĖTŲ SUSKUBTI PASIRUOŠTI NAUJIEMS POKYČIAMS

 

2020-04-06

VISUOMENĖ KVIEČIAMA IŠSAKYTI NUOMONĘ APIE ES SIEKĮ DIDINTI KOVOS SU KLIMATO KAITA UŽMOJUS

 

2020-04-03

ATIDEDAMI LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, PLANINIAI PATIKRINIMAI

 

2020-04-02

INTERNETINIS SEMINARAS ĮMONĖMS, KURIOMS BUS TAIKOMA PRIEVOLĖ TEIKTI INFORMACIJĄ Į SCIP DUOMENĮ BAZĘ

 

2020-03-31

AR ŽINOTE, KUR GALITE PALIKTI SENAS PADANGAS?

 

2020-03-30

COVID-19 STATISTIKA – OFICIALI IR REALIU LAIKU

 

2020-03-27

SIEKIAMA PALENGVINTI DEZINFEKAVIMO PRIEMONIŲ TIEKIMĄ ES RINKAI

 

2020-03-27

PADIDĖJĘS ORO UŽTERŠTUMAS MIESTUOSE

 

2020-03-26

VYRIAUSYBEI PRATĘSUS KARANTINO LAIKOTARPĮ, LAIKINAI NUSTATYTA KIENTŲ APTARNAVIMO TVARKA NESIKEIČIA

 

2020-03-26

PASKELBTA NAUJA ES CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TEISĖS AKTŲ PAIEŠKOS PRIEMONĖ EUCLEF

 

2020-03-25

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS IR ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS, KAIP TVARKYTI ATLIEKAS KARANTINO METU

 

2020-03-20

DĖL DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKOS

 

2020-03-16

SVARBI INFORMACIJA ŪKIO SUBJEKTAMS

 

2020-03-16

LAIKINAI KEIČIAMA KLIENTŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

2020-01-30

SULAUKUS GYVENTOJŲ NUSISKUNDIMŲ, AGENTŪROS VADOVYBĖ APSILANKĖ „IKEA“ KAZLŲ RŪDOS CECHE

 

2020-01-30

AGENTŪRA INVENTORIZAVO PAVOJINGIAUSIAS UŽTVANKAS

 

2020-01-30

DAUGIAUSIAI ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ LIETUVOJE TOLIAU IŠMETA ENERGETIKOS SEKTORIUS

 

2020-01-28

R. ŠPOKAS SKAITĖ PRANEŠIMĄ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS VADOVŲ KLUBO SESIJOJE

 

2020-01-23

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS NERYJE ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATAI (papildyta)

 

2020-01-22

SKELBIAMA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO ATASKAITA

 

2020-01-22

AGENTŪRA ATLIEKA BENDROVEI „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“ IŠDUOTO TARŠOS LEIDIMO PERŽIŪRĄ

 

2020-01-21

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ IR JŲ PAKRANČIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

2020-01-17

AGENTŪRA ORGANIZUOJA SEMINARĄ APIE NAUDOJIMĄSI INFORMACINE SISTEMA „AIVIKS“

 

2013-10-15

Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2012-11-07

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

2021-01-19

Informacija transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančioms įmonėms

 

2020-04-21

Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2020 metų planai

 

2015-09-23

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

2021 m.

Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)