Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Pranešimas apie Girdžių hidroelektrinės (galingumas daugiau kaip 0,1 mw) įrengimo elektros energijos gamybai, Girdžių kaime, Girdžių seniūnijoje, Jurbarko rajone, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

 

Pranešimas apie Girdžių hidroelektrinės (galingumas daugiau kaip 0,1 mw) įrengimo elektros energijos gamybai, Girdžių kaime, Girdžių seniūnijoje, Jurbarko rajone, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

PRANEŠIMAS APIE GIRDŽIŲ HIDROELEKTRINĖS ĮRENGIMO ELEKTROS ENERGIJAI GAUTI PANAUDOJANT SUKAUPTĄ VANDENS ENERGIJĄ (GALINGUMAS DAUGIAU KAIP 0,1 MW), GIRDŽIŲ KAIME, GIRDŽIŲ SENIŪNIJOJE, JURBARKO RAJONE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪRŲ SUSTABDYMĄ

 

2012-08-22 Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2012-08-21 raštą Nr. R4-15-2356, kuriame informuojama, kad, vadovaujantis 2012-07-26 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-229, Jurbarko rajono savivaldybės administracija nepritaria UAB ,,Vijo" planuojamai ūkinei veiklai - Girdžių hidroelektrinės įrengimui, elektros energijai gauti (galingumas daugiau kaip 0,1 MW) ir eksploatavimui ant Mituvos upės.

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) 8 straipsnio 9 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja priimtas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas.

 

Priedas:

2012-07-26 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-229 dėl nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai.