Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. gruodžio 17 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013 m. gruodžio 17 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

Susitikime bus diskutuojama ir balsuojama dėl REACH reglamento XVII (Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai) pakeitimų bei bus preliminariai aptarti planuojami REACH reglamento XIV (Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas) pakeitimai.