Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas - Prienai - Alytus ruožo nuo 11,00 iki 30,10 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas - Prienai - Alytus ruožo nuo 11,00 iki 30,10 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel. (8 5) 232 9600, faksas (8 5) 232 9609).
 
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
UAB INFRAPLANAS, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel. (8~37) 407548,  faks. (8~37) 407549; el. p. info@infraplanas.lt, ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, p. d. 2082, LT-44009 Kaunas, tel. (8 37) 226638, faks. (8 37) 205619, el. p. tkti@tkti.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas - Prienai - Alytus ruožo nuo 11,00 iki 30,10 km rekonstravimas
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
Kelias rekonstruojamas Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybių teritorijose. Kauno raj. savivaldybėje planuojamas rekonstruoti kelio ruožas patenka į Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijų teritorijas, Prienų raj. savivaldybėje – Išlaužo, Pakuonio ir Ašmintos seniūnijų teritorijas.
 
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno rajono ir Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno ir Prienų rajonų savivaldybių specialistai, Kauno ir Alytaus regionų aplinkos apsaugos departamentai. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra.
 
Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų).
Su programa galima susipažinti internetiniame portale www.tkti.lt. Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima UAB INFRAPLANAS, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel. (8~37) 407548, faks. (8~37) 407549; el. p. info@infraplanas.lt. Pasiūlymus galima pateikti per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos.
 
Informacija apie tai, kad motyvuoti pasiūlymai teikiami Užsakovui ir PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas, kontaktiniai duomenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
Motyvuoti pasiūlymai teikiami:
 užsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel.(8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609,
dokumentų rengėjams UAB INFRAPLANAS, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel. (8~37) 407548, faks. (8~37) 407549; el. p. info@infraplanas.lt, ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, p. d. 2082, LT-44009 Kaunas, tel. (8 37) 226638, faks. (8 37) 205619, el. p. tkti@tkti.lt,
pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.