Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje“, projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-089

 

„Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje“, projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-089

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V ,,Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

Projekto tikslas – siekti veiklos efektyvumo ir kokybės gerinimo Aplinkos apsaugos agentūroje, diegiant kokybės vadybos sistemą.

Projekto veiklos bus įgyvendinamos pagal įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ remiamą veiklą – kokybės vadybos modelių ir sistemų diegimas ir sertifikavimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose (kokybės vadybos modelių diegimas, sertifikavimas, konsultavimo, mokymo paslaugos ir kita).
Pritaikius informacinių technologijų įrankius bus parinktas arba sukurtas ir įdiegtas veiklos procesų valdymo modelis, kokybės vadybos sistemos dokumentų valdymo modelis, veiklos procesų rezultatų matavimo ir stebėjimo sistema.
Sėkmingai įgyvendintas Projektas užtikrins efektyviai funkcionuojančią kokybės vadybos sistemą, kuri padės teikti kokybiškas administracines paslaugas, išaiškinti ir sukonkretinti veiklos procesus, efektyviai paskirstyti ir panaudoti valstybės lėšas, kurti teigiamą Aplinkos apsaugos agentūros įvaizdį ir sukurti specifinę kokybės organizacinę kultūrą.

Projekto rezultatas – Aplinkos apsaugos agentūros veikloje įdiegta ir pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus sertifikuota kokybės vadybos sistema.

Projekto pradžia – 2013 m. rugpjūčio 29 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2015 m. rugsėjo 1 d.
Projekto biudžetas – 201 209,74 eurai (694 736,98 Lt)