Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. kovo 5-6 d. EK darbo grupės dėl geros aplinkos būklės (WG GES) susitikimas

 

2013 m. kovo 5-6 d. EK darbo grupės dėl geros aplinkos būklės (WG GES) susitikimas

Susitikime bus aptariama tolesnė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyvą,) įgyvendinimo eiga bei su tuo susijusios darbo grupės dėl geros aplinkos būklės (WG GES)  veiklos, bendra geros aplinkos būklės bei monitoringo programos koncepcija, bioįvairovės rodikliai, informacijos apsikeitimas ypač jūros aplinkos būklės deskritorių, tokių kaip triukšmas jūroje ir šiukšlės klausimais.

 

Renginyje dalyvaus Jūrinių tyrimų departamento, Duomenų valdymo ir programų skyriaus vedėja A. Kubiliūtė, tel. 8 (46) 410456