Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 5-toji ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nuostatų laikymosi konferencija

 

5-toji ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nuostatų laikymosi konferencija

Europos Komisijos rengiamoje 5-tojoje ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nuostatų laikymosi konferencijoje dalyvaus ES valstybių narių atstovai. Susitikimo tikslas – gerosios praktikos ir informacijos pasidalinimas tarp valstybių narių, siekiant efektyvaus ES ATLPS įgyvendinimo. Taip pat konferencijos metu bus pateikiama informacija apie ES ATLPS darbo grupės veiklą, aptariami esami pasiekimai, svarstomi galimi patobulinimai, nusistatomi tolimesni įgyvendinimo uždaviniai susiję su ŠESD ataskaitų teikimu, stebėsena ir patikra.

Susitikime dalyvaus Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus, Taršos prevencijos ir leidimų departamento vyr. specialistė Aušra Nausėdienė, tel. 870668081.