Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Darbo skelbimai > Ieškome Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiojo specialisto

 

Ieškome Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiojo specialisto

 

Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Rytų  Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 

Nr.: DV-82-997710072

Darbo vietų sk.: 1

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA, 188784898, http://gamta.lt

 

 

Darbo pobūdis: Pagrindinės funkcijos:

1. atlieka paviršinio vandens, nuotekų, oro ir grunto cheminius tyrimus;

2. ima mėginius cheminiams, biologiniams, radiologiniams tyrimams bei atlieka fizinių ir hidrologinių parametrų matavimus pagal metinius upių, ežerų ir tvenkinių bei radiologinio oro monitoringo planus; 3. ima nuotekų, paviršinio vandens, grunto, oro mėginius bei atlieka fizinių parametrų matavimus, atlieka stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimus ir rezultatų skaičiavimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;

4. pagal kompetenciją operatyviai ima nuotekų, paviršinio vandens, oro ir grunto mėginius ir atlieka matavimus ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

5. užtikrina atliekamų tyrimų, mėginių ėmimų ir matavimų kokybę, vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų;

6. nustatyta tvarka teikia paimtų mėginių ir atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS");

7. palaiko kokybės sistemą skyriuje, pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, kitus kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis.

 

 

 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data:

2020-10-27

Galioja iki:

2020-11-17

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Aukštasis koleginis

Profesija:

Aplinkos chemikas

Studijų kryptis:

Fizinių mokslų studijų sritis, arba technologijos mokslų studijų sritis, arba biomedicinos mokslų studijų sritis

Sugebėjimai:

darbo kompiuteriu įgūdžiai

Papildomi sugebėjimai:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais.

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis:

832.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesinę algą, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Terminuota

Įdarbinama:

nuo 2020-11-20 iki 2022-09-02, pradėti dirbti iš karto

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Per savaitę:

40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės:

numatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Utenos rajono sav., Utena, Metalo g. 11

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Darius Norkūnas

Kontakto tipas:

Darbo

Telefonas:

370-640-56972

El. paštas:

darius.norkunas@aaa.am.lt

Pageidavimus pateikti:

El. paštu