Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,0 iki 30,10 km rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,0 iki 30,10 km rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius LT- 03109, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el.paštas: lakd@lakd.lt.


Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, p.d. 2082, Kaunas LT-44009, tel. (8 37) 226 638, faks. (8 37) 205 619, el.paštas: tkti@tkti.lt. UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245, tel. (8 37) 407 548, faks. (8 37) 407 549, el.paštas: info@infraplanas.lt.


Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,0 iki 30,10 km rekonstravimas.


Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno rajono (Rokų ir Garliavos apylininkių seniūnijos) ir Preinų rajono (Išlaužo, Pakuonio ir Ašmintos seniūnijos) savivaldybių teritorijos.


Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius LT-09331, tel. (8 5) 266 2808, faks.(8 5) 266 2800, el.paštas: aaa@aaa.am.lt.


Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:


1. Kauno visuomenės sveikatos centras 2011 m. birželio 27 d. raštu Nr. 2-2563-6 (8.8) pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.


2. Kauno rajono savivaldybės administracija 2011 m. birželio 23 d. raštu Nr. SD-1564 pateikė išvadas dėl PAV ataskaitos:

 

    2.1. Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius 2011 m. birželio 22 d. raštu Nr. USD-214 pritarė PAV ataskaitai ir pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms;

    2.2. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrius 2011 m. birželio 20 d. raštu Nr. 2V-379 pritarė PAV ataskaitai ir pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms;

 

    2.3. Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyrius 2011 m. birželio 22 d. raštu Nr. 2-111 pritarė PAV ataskaitai ir pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms;

 

    2.4. Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 2011 m. birželio 21 d. raštu Nr. T5-340 pritarė PAV ataskaitai ir pritarė planuojamai ūkinei veiklai.


3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2011 m. birželio 3 d. raštu Nr. 2K-899 PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.


4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) 2011 m. birželio 28 d. raštu Nr. KR12-1912/106 PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir pritarė planuojamai ūkinei veiklai.


5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011 m. birželio 9 d. raštu Nr. ARU2-5-857 PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir pritarė planuojamai ūkinei veiklai.


6. Prienų rajono savivaldybės administracija 2011 m. birželio 14 d. raštu Nr. (7.27)-R3-1100 PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.


Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo skelbiama: Respublikiniame laikraštyje „Respublika“ (2011-03-23), Kauno rajono laikraštyje ,,Naujos tėviškės žinios” (2011-03-22), Prienų rajono ir Birštono miesto laikraštyje „Gyvenimas“ (2011-03-23). Skelbimas buvo pakabintas Kauno rajono savivaldybės Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijų skelbimų lentose (2011-03-21). Skelbimas buvo pakabintas Prienų rajono savivaldybės Išlaužo, Pakuonio, Ašmintos seniūnijų skelbimų lentose (2011-03-21). Skelbimai buvo paskelbti Kauno rajono savivaldybės (http://www.krs.lt) ir Prienų rajono savivaldybės (http://www.prienai.lt) tinklalapiuose. Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti UAB ,,Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245, tel. (8 37) 407 548, faks. (8 37) 407 549. Visuomene viešas supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 2011 m. balandžio 7 d., 15 val., Ilgakiemio kultūros centre, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen. ir 2011 m. balandžio 8 d., 15 val., Išlaužo seniūnijoje, Išlaužas, Prienų rajonas. Viešuosiuose supažindinimuose dalyvavo suinteresuotos visuomenės atstovai, kurie pateikė pasiūlymus PAV ataskaitos rengėjams.


Prašymų teikimo terminas - iki 2011 m. liepos 25 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais.