Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, tel. (8 386) 52 096, faks. (8 386) 53 148. Ignalina.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g.    3-205, LT – 08236 Vilnius, tel. (8 5) 2745491, faks. (8 5) 2745491.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Paplovinio ežero valymas ir pakrančių gamtosauginis sutvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta
– Paplovinio ežeras, Ignalinos miesto šiaurinė dalis, Utenos apskritis.

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, tel. (8 5) 266 2808, faks.(8 5) 266 2800,  el.p.aaa@aaa.am.lt, Vilnius.

 

 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

1. Utenos apskrities viršininko administracija  2010 m. birželio 18 d. raštu Nr. (1.50)-6-765 pritarė PAV ataskaitai.

2. Ignalinos rajono savivaldybės administracija  2010 m. birželio 17 d. raštu Nr. R2-890-3.23. pritarė PAV ataskaitai.

3. Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2010 m. birželio 17 d. raštu Nr. (13.3)-2U-297 pritarė PAV ataskaitai.

4. Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ignalinos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba  2010 m. birželio 8 d. raštu Nr. 3-2-64 pritarė PAV ataskaitai.

5. Utenos visuomenės sveikatos centro Ignalinos skyrius  2010 m. birželio 14 d. raštu Nr. HEP-3 pritarė PAV ataskaitai.

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos viešą supažindinimą su visuomene 2010 m. vasario  26 d. buvo paskelbta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos Žinios“ ir 2010 m. vasario 26 d.  rajoniniame laikraštyje „Mūsų Ignalina“.

Planuojamos ūkinės veiklos viešas supažindinimas su visuomene įvyko 2010 m. birželio 1 d., 17,00 val., Ignalinos rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje, Laisvės a. 70, Ignalina. Viešajame supažindinime dalyvavę suinteresuotos visuomenės atstovai ūkinei veiklai neprieštaravo.

Motyvuotų prašymų teikimo terminas - iki 2010 m. liepos 14 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) pateikti motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais.