Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Europos Bendrijos Komiteto susitikimas

 

Europos Bendrijos Komiteto susitikimas

Europos Bendrijos Komiteto, įsteigto vadovaujantis Europos Tarybos ir parlamento aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos reglamentu (EB) Nr. 761/2001 dėl Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos, susitikimas, kuris įvyks Stokholme.

 

Susitikime numatoma svarstyti Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos ir kitų aplinkosaugos vadybos sistemų, kaip laisvanoriškai pasirenkamų aplinkosaugos priemonių, globalią strategiją.

Susitikime dalyvaus Cheminių medžiagų departamento, Taršos prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Marytė Kuodytė, tel.: 2662825.