Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Europos Vandenynų ir Jūrų duomenų valdymo tinklas – SeaDataNet II

 

Europos Vandenynų ir Jūrų duomenų valdymo tinklas – SeaDataNet II

 

Europos Vandenynų ir Jūrų duomenų valdymo tinklas – SeaDataNet II
(Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data management)



Projekto trukmė – nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (48 mėnesiai).
Projektas finansuojamas pagal Septintąją bendrąją programą (7BP).
Bendras projekto biudžetas – 7,5 mln. eurų (iš jų 6 mln. eurų - ES lėšos); Aplinkos apsaugos agentūros biudžetas – apie 32 tūkst. eurų (iš jų apie 29 tūkst. eurų - ES lėšos).

Trumpas projekto aprašymas
Projektas SeaDataNet II tęsia 2011 metais pasibaigusį projektą Seadatanet (2006–2011) (kuris tęsė 2006 metais pasibaigusį projektą Sea–Seach (2002–2006)). Projekte dalyvauja 35 šalys, 45 nacionaliniai duomenų valdymo centrai, išsidėstę aplink Baltijos, Juodosios, Šiaurės, Viduržemio jūras, Šiaurės-rytų Atlanto ir Arkties vandenynus.

 

 

 

Projekto tikslas toks, pat, kaip ir prieš tai buvusių projektų – tarpusavyje sujungti okeanografinių duomenų centrus, sukuriant bendrus standartus ir žodynus, suteikti integruotą prisijungimą prie duomenų ir žemėlapių katalogų, sukurtų sujungus in-situ bei nuotolinių stebėjimų metaduomenis. SeaDataNet II projektas koordinuojamas IRFEMER (Prancūzija), techninis koordinatorius - MARIS (Olandija).


Metaduomenys kaupiami atskiruose kataloguose, kuriuos atnaujina nacionaliniai okeanografinių duomenų centrai (NODC). Projekto Sea-Search metu metaduomenims kaupti buvo sukurti katalogai:
- Vandenynų stebėjimo sistemos katalogas (European Directory of the Ocean–observing System – EDIOS)
- Europos jūrų aplinkos tyrimų projektų katalogas (European Directory of Marine Environmental Research Projects – EDMERP)
- Europos jūrų aplinkos duomenų katalogas (European Directory of Marine Environmental Data – EDMED)
- Tyrimų reisų ataskaitų duomenų bazė (European database on Cruise Summary Reports – CSR)
- Europos jūrų tyrimų organizacijų katalogas (European Directory of Marine Organisations – EDMO)

Kataloguose pateikta informacija suteikia vartotojui bendrą vaizdą apie jūrą tiriančias šalies institucijas (duomenų centrus), jų dalyvavimą projektuose, valdomus duomenų rinkinius, pagal įvairias programas vykdomus tyrimus.

Daugiau informacijos:
http://www.seadatanet.org/Metadata

Duomenys. Vėlesniame projekto įgyvendinimo etape buvo sukurtas atskiras katalogas - Bendrasis duomenų indeksas (Common Data Index – CDI), skirtas konkrečiai prisijungimui prie įvairių institutų valdomų duomenų bazių. Vartotojas, radęs norimų duomenų, registruojasi ir jam priskiriama rolė (valstybinė, mokslinius tyrimus vykdanti institucija ir kt.). Tik tuomet vartotojas gali parsisiųsti norimų duomenų (juos prieš tai pažymėjęs), jei institucija, nurodžiusi, jog juos turi yra pažymėjusi, kad jie yra laisvai (arba sutinkant su Seadatanet sąlygomis) prieinami.

Prie duomenų katalogo vartotojai gali prisijungti adresu:
http://www.seadatanet.org/Data-Access

Žemėlapiai. Projekto Seadatanet darbinės grupės taip pat rengia Baltijos jūros, Viduržemio jūros, Juodosios jūros, Arkties ir Šiaurės Atlanto regionų žemėlapius. Žemėlapiai leidžia įvertinti tiek vertikalų, tiek horizontalų parametrų verčių pasiskirstymą. Taip pat jie gali būti eksportojami įvairiais formatais.

 

 

Daugiau informacijos: http://www.seadatanet.org/Products

Programos duomenų valdymui. Projekto eigoje išplėtotos duomenų valdymo (analizės, vizualizavimo) programos, kurios vartotojams prieinamos nemokamai (ne komerciniams tikslams).
Daugiau informacijos: http://www.seadatanet.org/Standards-Software/Software

Projekto partneris Lietuvoje – Aplinkos apsaugos agentūra (Jūrinių tyrimų departamentas).

Kontaktai: Aistė Kubiliūtė (Duomenų valdymo ir programų skyriaus vedėja), Dr. Algirdas Stankevičius (Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento direktorius).

Tel. +370 6 41 04 56, + 370 46 41 04 50            
Faksas: +370 6 41 04 60
El.pašto adresai: a.kubiliute@aaa.am.lt; a.stankevicius@aaa.am.lt