Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą Ignalinos AE V 1 bloko įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (projektas-B9-2) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą Ignalinos AE V 1 bloko įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (projektas-B9-2) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Informacija apie gautą Ignalinos AE V 1 bloko įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (projektas-B9-2) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą


2011-05-10 Kontrolės organizavimo ir taršos prevencijos įgyvendinimo skyrius, V. Bernadišius tel.: 266 2824; Radiologijos skyrius, B. Vilimaitė Šilobritienė tel.: 275 0474, Atmosferos taršos kontrolės skyrius, Aida Bogušytė tel. 275 6338.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE, Visaginas LT- 31500, tel. (8 386) 28 241, faks. (8 386) 24 387.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – VĮ Ignalinos atominės elektrinės Eksploatacijos nutraukimo direkcija. Ignalinos AE, Visaginas LT-31500, tel. (8 386) 29 871, faks. (8 386) 24 387.
Babcock Nuclear Limited, 33 Wigmore Street, London W1U, United Kingdom, tel. +44 1452889000, faks. +44 8707577631 ir Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, tel. (8 37) 40 18 91, faks. (8 37) 35 12 71.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Ignalinos AE 1 bloko įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas (projektas-B9-2).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE, Visaginas LT- 31500.

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, tel. (8 5) 266 2808, faks.(8 5) 266 2800, el.p. aaa@aaa.am.lt, Vilnius.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2011 m. vasario 22 d. raštu Nr. 10-(1.20.)-3048 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad radiacinės saugos ir visuomenės sveikatos saugos požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.

2. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 2011 m. balandžio 26 d. raštu Nr. (13.5-43)22.1-297 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad branduolinės saugos požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. balandžio 18 d. raštu Nr. 9.4-1043(10.18) planuojamai ūkinei veiklai pritarė.

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2010 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (13.3)-2U-567 pritarė PAV ataskaitai ir priėmė išvadą, kad paveldosauginiu požiūriu planuojama ūkinė veikla galima.


5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. (5.1)-S-1860 PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir pritarė planuojamai ūkinei veiklai.


6. Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. (4.17)-1-6472 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai (Visagino savivaldybės mero pasirašytas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. TS-216).

 
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo skelbiama: 2010 m. spalio 13 d. Respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas“, 2010 m. spalio 14 d. Visagino miesto laikraštyje „Sugardas“, 2010 m. spalio 15 d. rajoniniame laikraštyje „Zarasų kraštas“ ir 2010 m. spalio 16 d. rajoniniame laikraštyje „Nauja vaga“.

Visuomene viešas supažindinimas su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 2010 m. spalio 29 d., Visagino miesto savivaldybės mažojoje salėje, Parko g. 14, Visaginas. Viešajame supažindinime nebuvo sulaukta nei vieno visuomenės atstovo. Todėl konstatuota, kad visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla ir viešo supažindinimo procedūra atlikta.

Prašymų teikimo terminas - iki 2011 m. gegužės 25 d. Visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais.