Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Preliminarus potvynių rizikos Lietuvos Respublikos teritorijoje įvertinimas

 

Preliminarus potvynių rizikos Lietuvos Respublikos teritorijoje įvertinimas

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Preliminarus potvynių rizikos Lietuvos Respublikos teritorijoje įvertinimas“ pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-01-V priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“.

 

Projekto tikslas – įvertinti potvynių riziką. Šiam tikslui pasiekti numatyta įvykdyti projekto veiklą: preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose.

 

Projekto trukmė – iki 2011 m. gegužės 31 d.

Projekto biudžetas – 290 400 Lt.