Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis - BaltActHaz

 

Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis - BaltActHaz

Pagrindinis projekto tikslas – Baltijos šalims padėti įgyvendinti Bendrąją Vandens Politikos Direktyvą, Taršos ir Integruotos Prevencijos ir Kontrolės Direktyvą, greit pasirodysiančią Jūros direktyvą bei naują HELCOM Baltijos jūros veiklos planą, skirtą pavojingų medžiagų sumažinimui Baltijos jūros regione.

Projekte dalyvauja 19 partnerių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Projekto koordinatorius Aplinkos apsaugos agentūroje – Vaclovas Beržinskas.

 

Projekto ataskaitos:

Projekto ataskaita (lietuvių kalba)

Projekto ataskaita (anglų kalba)

 

Projekto parengti dokumentai:

Leidimų išdavimo gairės

Projekto Pasiūlymai dėl Valstybinio monitoringo programos (lietuvių kalba)

Projekto Pasiūlymai del Valstybinio monitoringo programos (anglų kalba)

Projekto Rekomendacijos dėl pavojingų medžiagų mažinimo Lietuvoje (lietuvių kalba)

Projekto Rekomendacijos dėl pavojingų medžiagų mažinimo Lietuvoje (anglų kalba)

 

Informacija visuomenei:

Pavojingos aplinkai medžiagos

Informacija apie projekto rezultatus (lietuvių kalba)

Informacija apie projekto rezultatus (anglų kalba)