Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame REACH Komiteto posėdyje

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame REACH Komiteto posėdyje

2013 m. vasario 22-23 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks REACH Komiteto posėdis.

 

Susitikime bus svarstomas EK reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga, projektas; Komisijos įgyvendinamasis reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EC) Nr. (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), projektas; EK reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas (apribojimai), projektas bei Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalis keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedas, projektas. Po svarstymo vyks balsavimas.