Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Upinių bebrų būklės įvertinimas

 

Upinių bebrų būklės įvertinimas

 

Pagrindinis bebrų populiacijos monitoringo tikslas – stebėti populiacijos gausumo dinamiką. Todėl svarbiausias uždavinys yra įvertinti populiacijos dydį, kuris apibrėžiamas kaip individų skaičius populiacijoje. Ne mažiau svarbūs ir kiti bebrų populiacijos būklės aspektai: biotopinis pasiskirstymas, regioniniai bebrų tankumo skirtumai. Įvertinus šiuos rodiklius galima prognozuoti kokia linkme populiacija vystysis artimiausioje ateityje, numatyti konfliktinių situacijų tarp bebrų ir žmonių veiklos mastą.

 

 

Metodika

Alternatyva absoliučiai bebrų apskaitai yra jų gausumo vertinimas, remiantis duomenimis iš tam tikrų modelinių teritorijų. Tai galima pavadinti ekspertiniu vertinimu. Pradiniai duomenys ekspertiniam vertinimui yra absoliutus bebrų (bebraviečių) skaičius modelinėse teritorijose. Ekspertinio vertinimo tikslumas priklauso nuo modelinių teritorijų skaičiaus (imties dydžio) ir išsidėstymo analizuojamoje teritorijoje (Lietuvos teritorijoje).

Lietuvoje bebrų populiacijos gausumo vertinimo modelines teritorijas racionaliausia parinkti saugomose teritorijose, kurios turi administraciją ir darbuotojus, galinčius atlikti bebraviečių apskaitą (regioniniuose bei nacionaliniuose parkuose, gamtiniuose rezervatuose).

 

Tiriamojo parametro vertinimo tikslumas ir patikimumas priklauso nuo imties dydžio.

Įverčio tikslumą nusako jo pasikliautinasis intervalas (CI), o patikimumą – su kokia tikimybe tikrasis populiacijos parametras patenka į pasikliautinąjį intervalą. Gamtiniuose tyrimuose priimta, jog modelinių teritorijų skaičius turėtų būti ne mažesnis negu 30, kadangi naudojant mažesnes imtis tankumo įverčio tikslumas ir patikimumas sparčiai krenta.

Reikalavimai modelinėms teritorijoms. Modelinės teritorijos bebrų populiacijos monitoringui turėtų būti ne mažesnės negu 5 – 10 tūkst. ha (50 – 100 km2). Svarbu ir modelinės teritorijos forma. Tiriamų objektų erdvinį pasiskirstymą plokštumoje galima suvokti tik tuomet, kai abiejų dimensijų – ilgumos ir platumos – intervalai yra maždaug vienodi. Tai ypač svarbu, kuomet vertinamas teritorinis bebrų populiacijos tankumas.


Modelinės teritorijos turi atspindėti biotopinę struktūrą Lietuvoje. Geriausia bebrų monitoringo modelines teritorijas parinkti taip, kad viena dalis teritorijos būtų saugomoje teritorijoje, kita – už šios ribų.

 

Priedai: