Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Europos aplinkos agentūra minėdama Tarptautinei biologinei įvairovei skirtus 2010 metus, sausio 11 d. pradėjo leisti seriją trumpų, teminių biologinės įvairovės vertinimo pranešimų. Išėjo 2-as EAA pranešimas

 

Europos aplinkos agentūra minėdama Tarptautinei biologinei įvairovei skirtus 2010 metus, sausio 11 d. pradėjo leisti seriją trumpų, teminių biologinės įvairovės vertinimo pranešimų. Išėjo 2-as EAA pranešimas

Europos aplinkos agentūra po vieną teminį pranešimą apie biologinę įvairovę publikuos kiekvieną mėnesį iki spalio mėnesyje vyksiančios dešimtos Šalių (COP) konferencijos, skirtos Jungtinių Tautų konvencijai dėl Biologinės įvairovės. Daugiau informacijos galite rasti adresu http://www.eea.europa.eu/highlights/biodiversity-is-life-biodiversity-is-our-life 2010 - bioįvairovės metai. Logotipas


Pirmas Europos aplinkos agentūros pranešimas. Klimato kaita ir biologinė įvairovė


Pirmasis iš šių „10-ties pranešimų 2010 metams“ atspindi tarpusavio sąveiką tarp klimato kaitos ir biologinės įvairovės.
Mūsų gyvenimo įvairovę sudaro socialinė ir ekonominė gerovė, kuri kuo toliau, tuo labiau augs ir taps svarbiausia kovojant su klimato kaita


Tačiau vartojimas ir gamyba silpnina ekosistemų gebėjimą atsispirti klimato kaitai bei teikti ekosistemų paslaugas. Kai pradėsime suprasti, kad klimato kaita įtakoja biologinę įvairovę, taps aišku, kad šios dvi problemos negali būti sprendžiamos atskirai. Klimato kaitos ir biologinės įvairovės tarpusavio priklausomybė reikalauja spręsti šias problemas kartu.

 

Šį pranešimą galite rasti adresu http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010

 

 

Antras Europos aplinkos agentūros pranešimas. Saugomos teritorijos


Saugomos teritorijos užtikrina platų paslaugų spektrą didėjančios apkrovos bei greitai besikeičiančios aplinkos kontekste. Pasauliniu mastu Europoje yra daugiausiai saugomų teritorijų, tačiau palyginti nedidelių savo apimtimi. Natura 2000 tinklas unikalus bei pakankamai nesenai sukurtas ir Emerald ekologinis tinklas yra Europos internacionaliniai saugomų teritorijų tinklai skirti skatinti biologinės įvairovės apsaugą.


Be to, kad Europos saugomos teritorijos vaidina lemiamą vaidmenį saugant biologinę įvairovę, jos dar labai svarbios ir dėl daugelio kitų priežasčių. Apimdamos platų ekosistemų spektrą: miškus, pievas, pelkės, durpynus, kalnus, priekrantes, jūrų teritorijas, saugomos teritorijos užtikrina nepertraukiamus ekosistemų paslaugų srautus. Šių paslaugų srautai apima neužteršto vandens, dirvožemio resursų, anglies surinkimo ir saugojimo bei genetinių resursų aprūpinimą.


Daugiau informacijos adresu http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010/message-2-protected-areas.pdf