Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 9756
Skelbimo data: 2021-04-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Klaipėda

 

Pareigybės aprašymas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
VAKARŲ LIETUVOS APLINKOS TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo. 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė;

4.2. veiklos planavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. cheminių tyrimų atlikimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. aplinkos apsaugos srities laboratorijų priežiūra;

6.2. kokybės vadyba pagal LST EN ISO/IEC 17025.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą. 10. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

12. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

13. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

14. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

15. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

17. Atlieka tyrimus valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis - chemija (arba);

18.3. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

18.4. studijų kryptis - chemijos inžinerija (arba);

18.5. studijų kryptis - biotechnologijos (arba); arba:

18.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirties sritis - laboratorinio darbo patirtis ;

18.8. darbo patirtis srityje - 1 metai;

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. komunikacija - 3 lygis;

19.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

19.4. organizuotumas - 3 lygis;

19.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

21. Profesinė kompetencija:

21.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Brigita Gaižauskė
Telefonas: 8 5 2718914
El. paštas: brigita.gaizauske@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2021-05-04