Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas "My Ocean"

 

Projektas "My Ocean"

                                       

 

Projektas „MyOcean“


„Mano vandenynas – patobulintos Globalios aplinkos ir saugumo

stebėjimo sistemos vandenyno stebėsenos ir pajėgumų

vystymas bei naudojimo įteisinimas“


Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 7 Bendrąją Programą (FP7-SPACE – Europos Sąjungos 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa).


Projekto trukmė – 39 mėnesiai: 2009-01-01 - 2012-03-31
Bendras projekto biudžetas: 54 940 177 eurų, iš kurių 33,8 mln. eurų Europos Komisijos parama (61 proc. bendro biudžeto).
Aplinkos apsaugos agentūros biudžetas – 69 960 eurų, iš kurių 34 980 eurų (50 proc.)  - nacionalinis indėlis.

Projekte dalyvauja 59 institucijos iš 28 šalių: 22 Europos sąjungos narės, kurios turi jūros krantą, o taip pat Norvegija, Rusija, Ukraina, Marokas, Izraelis ir Kanada. Dvi Europos institucijos - JTD ir ECMWF - taip pat yra projekto partnerių sąraše.
EAA (Europos aplinkos agentūra) ir EMSA (Europos jūrų saugumo agentūra) yra projekto valdybos narės.

Projekto “MyOcean“ tikslas - sukurti suderintą ir integruotą visos Europos vandenynų stebėsenos ir prognozių sistemą, apimančią jūrų saugumą, resursus, jūros ir pakrančių stebėseną, klimato ir sezonines prognozes.

Projekto metu bus sujungtos šios vandenyno stebėsenos sistemos - monitoringo ir prognozių centrai:
•    Pasaulinė - GlobalGOOS,
•    Europos - EuroGOOS (apimanti BOOS, NOOS, IBIROOS),
•    Arkties vandenyno - ArcticGOOS,
•    Viduržemio jūros baseino - MOON/MedGOOS,
•    Juodosios jūros - Black Sea GOOS.

Projektas apima šias veiklos sritis: jūrų saugumo ir naftos išsiliejimų prevenciją, jūrų išteklių valdymą, klimato kaitą, sezoninį prognozavimą, pakrančių ir ledo stebėjimus, vandens kokybę ir taršą.

Projektą vysto 18 darbo grupių, kurios generuoja ir valdo tyrimų, modeliavimo ir pridėtinės vertės produktus:
•  5 Teminiai Centrai (Thematic Assembly Centres (TAC)), susiję konkrečių tyrimų duomenų rinkiniais (jūros lygis, vandenyno spalva, jūros paviršiaus temperatūra, jūros ledas, vėjas, in-situ duomenys);
•    7 Stebėsenos ir prognozavimo centrai (MFC) aptarnaujantys Pasaulinio vandenyno, Arkties zonos, Baltijos jūros, Atlanto vandenyno Šiaurės-Vakarų šelfo, Atlanto Pirėnų, Biskajos-Airijos, Viduržemio jūros ir Juodosios jūros;
•   6 darbo grupės (WP) - paslaugų valdymui, vartotojų poreikiams, kalibravimui, patikrinimams ir Centrinės inžinerijos darbams.

Projektą koordinuoja Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausioji specialistė, N.Stončaitienė  tel.: 8 - 46 410455