Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas "My Ocean 2"

 

Projektas "My Ocean 2"

 

 

 

Projektas “Mano vandenynas-2 – Veiklos tęstinumo prototipas

Globalios Aplinkos Monitoringo ir Saugumo sistemos vandenyno

stebėsenai ir prognozavimo paslaugoms“

(„MyOcean 2“)

 

Šis projektas yra projekto „Mano vandenynas - patobulintos Globalios aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos (GMES) vandenyno stebėsenos (MCS) ir pajėgumų vystymas bei naudojimo įteisinimas“ (Originalus pavadinimas „MyOcean – Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and capabililties“) tęsinys.

 

Europos GMES (Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema) programos tikslas yra toliau stebėti mūsų planetą (jos vandenynus, atmosferą ir žemės paviršių) aplinkos ir saugumo tikslams. Įsteigta 2009 metais kaip 7-osios Bendrosios Programos (7th FP- framework programme) dalis, GMES MyOcean projektas yra būsimos Europos vandenyno stebėjimo sistemos pirmtakas. Jis apima apie 60 Europos valstybinių ir privačių partnerių, visi jie yra aktyvūs jūrų bendrijos nariai ir taip pat pirmaujantys pasaulio mokslininkai, tarp kurių yra ir pagrindiniai Europos vandenyno analitikai bei prognozuotojai.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 7 Bendrąją Programą (FP7-SPACE – Europos Sąjungos 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa).

 

Projekto tikslas - pabaigti, išvystyti ir patobulinti Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos Jūrines paslaugas vandenyno stebėsenai ir prognozėms, paruošti sistemą operatyviai (automatinei) fazei.

 

„Mano Vandenynas-2“ pasiūlys išsamesnes ir lengviau pritaikomas paslaugas, kurios bus skirtos platesniam vartotojų ratui (Jūrų saugumo, Jūrų išteklių, Pakrančių ir Jūrų aplinkos, Oro, Klimato ir Sezoninių prognozių sritims). Iki 2014 m. pabaigos planuojama parengti Europos GMES vandenynų stebėjimo paslaugų sistema. Šias paslaugas teiks Europos Vandenyno Stebėjimo ir Prognozavimo Centras (ECOMF).

 

Projektas yra įgyvendinamas 59 konsorciumo partnerių iš 28 valstybių. Projekto metu dirbs 19 darbo grupių. Aplinkos apsaugos agentūra dalyvaus projekto WP3 darbo grupėje. Ši darbo grupė bus atsakinga už MyOcean produktų integravimą į nacionalinę sistemą ir paslaugas, siekiant sumažinti vartotojų sąnaudas, susitelkiant į tarpinius vartotojus, skatinant panaudoti MyOcean teikiamą informaciją regioniniu lygmeniu. 

 

Bendras projekto biudžetas – 41 mln. Eurų, iš kurių 28 mln. eurų Europos Sąjungos parama. Aplinkos apsaugos agentūros biudžetas - 28 tūkst. Eurų (iš jų Europos Sąjungos parama – 25 tūkstančiai eurų, nacionalinės lėšos – 3 tūkstančiai eurų).

 

Projekto trukmė – 2,5 metų. 2012 m. balandžio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Oficiali projekto MyOcean-2 svetainė: http://www.myocean.eu/web/2-the-project.php 

 

Projektą koordinuoja Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausioji specialistė, N. Stončaitienė  tel.: 8 46 410455