Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2009 metų planai

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2009 metų planai

Aplinkos ministro 2009-03-20 Įsakymas Nr. D1-111:

 

     1.1. Oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2009 metų planas;

     1.2. Foninio oro ir sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringo 2009 metų planas;

     1.3. Radiologinio oro monitoringo 2009 metų planas;

     1.4. Baltijos jūros monitoringo 2009 metų planas,

          1.4.1. Baltijos jūros monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 1,

          1.4.2. Baltijos jūros monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 2,

          1.4.3. Baltijos jūros monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 3

     1.5. Tarpinių vandenų monitoringo 2009 metų planas;

          1.5.1. Tarpinių vandenų monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 1,

          1.5.2. Tarpinių vandenų monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 2,

          1.5.3. Tarpinių vandenų monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 3


     1.6. Ežerų monitoringo 2009 metų planas;

          1.6.1. Ežerų monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 1,

          1.6.2. Ežerų monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 2


     1.7. Upių monitoringo 2009 metų planas;

          1.7.1. Upių monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 1,

          1.7.2. Upių monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 2


     1.8. Probleminių invazinių rūšių monitoringo 2009 metų planas;

     1.9. Agroekosistemų monitoringo 2009 metų planas;

     1.10. Krantų dinamikos monitoringo 2009 metų planas;

          1.10.1. Krantų dinamikos monitoringo 2009 metų plano priedas Nr. 1

     1.11. Valstybinių parkų ir rezervatų monitoringo 2009 metų planas.